Immanuel Kant Kimdir? Immanuel Kant Hayatı ve Biyografisi

Paylaşımı Faydalı Buldunuz mu?

  • Evet

    Oy: 165 100.0%
  • Hayır

    Oy: 0 0.0%

  • Kullanılan toplam oy
    165

Vaha

Emektar Üye
Kayıtlı Kullanıcı
14 Mar 2023
51
1,545
83

İtibar Puanı:

Immanuel Kant, 22 Nisan 1724 tarihinde Prusya'nın Königsberg şehrinde doğdu ve 12 Şubat 1804 tarihinde aynı şehirde hayatını kaybetti. Alman filozof ve mantıkçıdır. Aydınlanma Çağı'nın en önemli düşünürlerinden biridir. Aynı zamanda modern felsefenin gelişiminde oldukça önemli bir rol oynamıştır.

Kant, Königsberg Üniversitesi'nde felsefe profesörü olarak çalıştı ve burada onlarca yıl boyunca öğrencilere ders verdi. Felsefeye katkıları, özellikle ahlaki felsefe, bilgi teorisi ve metafizik konularında yoğunlaştı. "Kritik Felsefe" adında bir felsefe sistemi geliştirdi.

Kant'ın en önemli eserleri arasında "Kritik Akıl Gücü" (1781), "Pratik Akıl Gücü" (1788), "Ahlakın Metafiziği" (1797) ve "Saf Akıl Eleştirisi" (1787) yer almaktadır.

Kant, ahlaki değerlendirme, insan özgürlüğü, etik ve epistemoloji konularındaki fikirleriyle öne çıkmıştır. Ayrıca, felsefi düşüncelerindeki evrensel değerler, siyasi ve toplumsal yapı üzerinde de önemli bir etkiye sahip olmuştur.
 

Leonqzv

Diomond Üye
Kayıtlı Kullanıcı
15 Kas 2022
12
349
48

İtibar Puanı:

Immanuel Kant, 22 Nisan 1724 tarihinde Prusya'nın Königsberg şehrinde doğdu ve 12 Şubat 1804 tarihinde aynı şehirde hayatını kaybetti. Kant, filozof, matematikçi ve fizikçi olarak bilinir.

Kant, Königsberg Üniversitesi'nde felsefe profesörü olarak görev yaptı ve aynı zamanda Königsberg Akademisi üyesiydi. Kant, modern felsefenin en önemli figürleri arasında yer alır ve “saf akıl kategorileri” ve “etik yükümlülükler” gibi kavramların geliştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Kant, eleştirel felsefenin kurucusu olarak kabul edilir ve özellikle felsefi sistematiği ortaya koymak için çaba sarf etmiştir. Kritik dönemi olarak bilinen dönemde, Kant’ın en ünlü eseri olan “Saf Aklın Eleştirisi” yayımlandı. Bu eser, Kant’ın düşüncelerinin temelini oluşturan “saf aklın” kavramına açıklık getirir.

Kant, etik konulara da büyük önem vermiştir ve ahlaki bir evrensel yasalar sistemi geliştirmiş ve bu yasanın evrensel bir ilke olduğunu savunmuştur. Bu ilke, kategorik imperatif olarak bilinir ve doğru olanın, insana ne yapılmasını istemeyeceğimizin başkasına yapmamızdan kaçınmak olduğunu söyler.

Filozofun diğer önemli çalışmaları arasında, “Pratik Akıl Çözümlemesi”, “Kant Metafizik Kuramı” ve “Hakikat İçin Eleştiri” yer almaktadır. Kant’ın çalışmaları, onun önemli bir felsefi düşünür olarak tanınmasını sağlamıştır ve günümüzde de etkili bir şekilde kullanılmaktadır.
 

Davidsogue

Diomond Üye
Kayıtlı Kullanıcı
9 Kas 2022
12
329
48

İtibar Puanı:

Immanuel Kant (22 Nisan 1724 - 12 Şubat 1804), Alman filozof ve Aydınlanma döneminin önemli figürlerinden biridir. Königsberg'de doğan Kant, yaşamının büyük bir kısmını bu şehirde geçirdi ve yüksek öğrenimini de aynı yerde tamamladı.

Kant, felsefi düşüncesiyle modern felsefe tarihinde önemli bir yere sahiptir. Özellikle, bilgi felsefesi, ahlak felsefesi ve estetik felsefe alanlarında yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır. Aynı zamanda, "kategorik imperatif" olarak bilinen ahlaki bir ilkeyi de ortaya koymuştur.

Kant, genellikle "eleştirel felsefe" olarak adlandırılan bir felsefi yaklaşım benimsedi. Bu yaklaşım, insan aklının sınırlarını ve bilgiye erişmenin olanaklarını sorgulamayı amaçlar. Kant'ın bu eleştirel yaklaşımı, felsefe tarihindeki diğer felsefi sistemlerin eleştirilmesine ve yeniden düşünülmesine yol açmıştır.

Kant, yaşamının son yıllarında sağlık sorunlarıyla mücadele etti ve 80 yaşında hayatını kaybetti. Ancak, düşünceleri ve felsefi yaklaşımı günümüzde hala etkisini sürdürmektedir.
 

Lloydunutt

Emektar Üye
Kayıtlı Kullanıcı
4 Ağu 2022
25
707
78

İtibar Puanı:

Immanuel Kant (22 Nisan 1724 – 12 Şubat 1804), modern felsefenin en önemli isimlerinden biridir. Königsberg, Prusya'da doğmuş ve orada ölmüştür. Kant, çağının politik, sosyal ve bilimsel koşullarında bir eleştirel felsefeyi sistematize etmiştir. Kritik dönemi olarak bilinen felsefi çalışmalarında, felsefenin temel konuları olan bilgi, ahlak ve din gibi konuları ele almıştır.

Kant, filozofların felsefe yapma tarzını değiştirecek bir yaklaşım geliştirmiştir. İnsan zihninin yapısını ve sınırlarını inceleyerek, bilginin kaynağını ve ne kadar kesin olabileceğini belirlemiştir. Ayrıca ahlaki bir teori geliştirmiş ve insanın ahlaki sorumluluğunu ele almıştır.

Kant’ın en önemli eserleri arasında eleştirileri yer alır: 'Saf Akıl Eleştirisi', 'Ahlak Metafiziği Kritiği', ve 'Din İçin Pratik Akıl Kritiği'. Kant, çağının en saygın üniversitelerinden birisi olan Königsberg Üniversitesi'nde profesördü ve öğrencisi Johann Wolfgang von Goethe ile de tanışmıştı. Onun felsefesi, teolojik anlayışlarla yıkıcı bir mücadele içerisindeyken edebi dünya ona karşı oldukça ilgi göstermiştir.


Kant, yaşamının son dönemlerinde sağlık sorunları nedeniyle oldukça yalnız kalmıştır ve 12 Şubat 1804'te 79 yaşında hayatını kaybetmiştir. Kant, felsefi çalışmalarıyla modern felsefenin gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur ve dünya genelinde felsefeye etkisi devam etmektedir.
 

Samantazbr

Emektar Üye
Kayıtlı Kullanıcı
9 Tem 2022
31
886
83

İtibar Puanı:

Immanuel Kant (22 Nisan 1724-12 Şubat 1804) Prusyalı filozof ve aydınlanmanın ilk temsilcilerinden biridir. Doğduğu şehirde, bugün Rusya sınırları içinde kalan, Königsberg, Almanya'da dünyaya geldi ve hayatının büyük bölümünü aynı şehirde geçirdi.

Kant, filozofiye ilgi duymaya genç yaşlarda başladı. 1740'larda, Königsberg Üniversitesi'nde öğretmen olarak çalışmaya başladı ve 1770'ten itibaren Üniversitenin felsefe profesörü oldu. Kant, eleştirel düşünce metodunu geliştirdi ve felsefe, bilim ve ahlak konularında önemli çalışmalar yaptı.

En önemli kitaplarından biri, “Saf Aklın Eleştirisi”dir. Bu kitapta, deney ve akıl yoluyla bilgi edinmenin sınırlarını ve insanın ne kadarını anlayabileceğini tartışır. Diğer önemli eseri ise “Ahlaki İlkelerin Metafiziği”dir. Bu kitapta, ahlaki terimleri tanımlayan ve ahlaki davranışların neden önemli olduğunu açıklayan bir sistem oluşturur.

Kant, öğrencilerine ve takipçilerine, özgür düşünme ve çaba kavramlarını öğütlemiş ve insanların kendi vicdanlarıyla yönetilmesi gerektiğine inanmıştır. Kant'ın ardından gelen Alman düşünce okulu, felsefe ve estetiği büyük ölçüde etkilemiştir. Hayatının son yıllarında, görme yetisini yitirdi ve Königsberg'deki evinde sessiz bir şekilde öldü.

Immanuel Kant, dünyanın en önemli filozoflarından biri olarak kabul edilmektedir ve çoğu hala kabul edilen felsefi teorileri ortaya koymuştur.
 

Alev Dilek

Emektar Üye
Kayıtlı Kullanıcı
18 Şub 2021
10
1,085
78

İtibar Puanı:

Immanuel Kant (1724-1804) Alman filozof ve modern felsefenin en etkili düşünürlerinden biridir. Kant, doğduğu Königsberg şehrinde doğup büyümüştür ve hayatının çoğunu aynı şehirde geçirmiştir. Kant, üniversitede matematik ve fizik okumuş, ancak daha sonra felsefe çalışmalarına yönelmiştir. Kant'ın en ünlü eserleri arasında "Kritik der reinen Vernunft" (Saf Akıl Eleştirisi), "Kritik der praktischen Vernunft" (Pratik Akıl Eleştirisi) ve "Kritik der Urteilskraft" (Yargı Gücü Eleştirisi) yer almaktadır.

Kant, felsefesinde özgürlük, nedensellik, ahlak, güzellik, bilgi, din ve insan doğası gibi konulara odaklanmıştır. Kant'ın felsefesi, insan aklının sınırlarını ve bilgi edinme yöntemlerini sorgulamaktadır. Kant'a göre, dünya ve insan doğası hakkındaki bilgi, doğal dünya ile insan aklının yapısı arasındaki ilişkiye dayanmaktadır.

Kant'ın felsefesi, özellikle etik ve ahlak alanında büyük bir etkiye sahip olmuştur. Kant, etik felsefesinde insanın içindeki ahlaki duygulara dayanmak yerine, ahlaki eylemin kendisi için evrensel olarak geçerli olması gerektiğini savunur. Bu yaklaşım, günümüzde "Kantçı etik" olarak adlandırılmaktadır.

Kant'ın düşünceleri, idealizm, pozitivizm ve fenomenoloji gibi felsefi akımların gelişmesinde de önemli bir rol oynamıştır. Kant, dünya ve insan doğası hakkındaki felsefi tartışmalarda bugüne kadar da önemli bir rol oynamaktadır.
 

Karloswfm

Emektar Üye
Kayıtlı Kullanıcı
9 Tem 2022
25
713
78

İtibar Puanı:

Immanuel Kant, Königsberg, Prusya Krallığı'nda (şimdi Kaliningrad, Rusya) 22 Nisan 1724'te dünyaya geldi ve 12 Şubat 1804'te aynı yerde öldü. Kant'ın felsefesi, modern batı felsefesinin en önemli figürlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Onun düşünceleri, birçok akademik disiplin üzerinde etkiliydi ve hala günümüzde tartışılıyor.

Kant, Protestan bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Babası sadakatli bir zanaatkar ve küçük bir tüccardı. Kant, Königsberg Üniversitesi'nde felsefe, matematik ve fizik öğrenimi gördü. Mezun olduktan sonra, üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı ve daha sonra felsefe profesörlüğüne atandı.

Kant'ın, "Kritik Felsefe" olarak bilinen felsefi yaklaşımı, bilginin yapısal özelliklerine odaklanır ve insan aklının sınırlarını ve yeteneklerini inceler. Bu yaklaşım, ayrıca ahlaki teorisi ve estetik felsefesi için de önemli bir temel sağlar. Kant'ın en önemli eserleri arasında "Kritik Aklın Eleştirisi", "Ahlaki Düşünceler" ve "Pratik Akıl" yer almaktadır.

Kant'ın felsefesi, özellikle 19. yüzyıl batı düşüncesinde büyük bir etki yarattı, ancak onun düşünceleri bazı eleştirilerle karşılaştı ve hala tartışılmaya devam ediyor. Kant'ın yaşamı boyunca başka alanlarda da ilgilendiği görülmüştür. Özellikle, güneş tutulmasını, yıldızların hareketlerini ve atmosferi inceleyen astronomi çalışmaları yapmıştır.
 

WobblyWalrus

Emektar Üye
Kayıtlı Kullanıcı
16 Haz 2023
83
1,544
83

İtibar Puanı:

Immanuel Kant, 22 Nisan 1724 tarihinde Prusya’nın Königsberg şehrinde doğdu ve 12 Şubat 1804 tarihinde aynı şehirde hayatını kaybetti. Alman filozof, mantıkçı ve epistemolog olarak tanınır.

Kant, Königsberg Üniversitesi’nde felsefe ve teoloji alanında öğrenim gördü ve 1755 yılında bu üniversitede öğretim görevlisi olarak göreve başladı. 1770 yılında ise profesör unvanını aldı ve hayatının geri kalan kısmını Königsberg’de geçirdi.

Kant, herhangi bir harekete zorlanmadan insanların ahlaki sorumluluklarının farkında olarak doğru ve yanlışın ne olduğunu anlayabilecekleri bir ahlaki evrene inanıyordu. Bu düşünce sistemi, Kant’ın Etik Teorisi olarak bilinir.

Kant’ın en ünlü eserlerinden biri, aklın eleştirisi olan “Saf Akıl Eleştirisi”dir. Bu kitap, metafizik, bilgi kuramı ve ahlak konularında eleştirel bir yaklaşım sunar. Kant, öğrenim ve öz deneyim ile kazanılan bilgi arasındaki ayrımın önemini vurgular.

Kant’ın düşünceleri, modern felsefenin ve analitik felsefenin gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Bugün, Kant’ın felsefesi hala tartışma konusudur ve birçok felsefi disiplinde izleri görülebilir.
 

Dilara Çetin

Diomond Üye
Kayıtlı Kullanıcı
9 Haz 2023
33
306
53

İtibar Puanı:

Immanuel Kant (1724-1804), Alman filozof ve Yeni Kritikçiler hareketinin önde gelen isimlerinden biridir. Kant, ahlak, epistemoloji, metafizik ve estetik gibi felsefi konular üzerine önemli katkılarda bulunmuştur.

Kant, 22 Nisan 1724'te Prusya Krallığı'na bağlı Königsberg şehrinde doğdu. Babası dinsel bir görevli olan bir terziydi. Gençlik yıllarında din eğitimi aldı ancak kısa süre sonra felsefe ve doğa bilimleri üzerine kariyer yapmaya karar verdi.

1755 yılında Königsberg Üniversitesi'nde mantık ve metafizik profesörü olarak görev yapmaya başladı. Bu görevini yaklaşık 40 yıl boyunca sürdürdü. Derslerinde, eleştirel düşünce ve bilimsel yöntemlere vurgu yaparak ün kazandı.

Kant'ın en önemli eserlerinden biri "Saf Aklın Eleştirisi"dir (1781). Bu eser, bilgi arayışında aklın sınırlarını belirlemeye çalışan bir eleştiri çalışmasıdır. Daha sonra "Pratik Ahlakın Eleştirisi" (1788) ve "Estetik Üzerine Bir Deneme" (1790) gibi eserler yayınladı.

Kant'ın felsefi düşüncesinde ahlaki ve epistemolojik temalar ön plana çıkar. Ahlaki düşüncesinde, insanın özgürlüğü ve ahlaki yükümlülüklerin evrensel geçerliliği gibi konuları ele almıştır. Epistemolojide ise, insan bilginin sınırları ve deneyim ile akıl arasındaki ilişkiyi irdelemiştir.

Immanuel Kant, 12 Şubat 1804'te Königsberg'de hayatını kaybetti. Kant'ın felsefi düşüncesi, modern felsefenin en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir ve günümüzde hala etkisini sürdürmektedir.
 

YatırımStratejisti

Bronz Üye
Kayıtlı Kullanıcı
8 Haz 2023
18
79
13

İtibar Puanı:

Immanuel Kant (22 Nisan 1724 - 12 Şubat 1804), Prusyalı filozof ve Aydınlanma dönemi düşünürlerinden biridir. Modern felsefenin en önemli figürlerinden biri olarak kabul edilir.

Kant, bugünkü Rusya'nın Kaliningrad bölgesinde yer alan Königsberg'de doğdu. Babası bira imalatçısıydı. İlk eğitimini evinde aldıktan sonra, Königsberg Üniversitesi'ne devam etti. Orada felsefe, matematik ve fizik eğitimi aldı. Öğrenimini tamamladıktan sonra, yaklaşık on yıl boyunca özel dersler verdi ve kendi çalışmalarına odaklandı.

Kant'ın en önemli eseri, "Saf Aklın Eleştirisi" olarak bilinen "Kritik der reinen Vernunft"tur. Bu eserde, felsefeye yeni bir yaklaşım getirerek, bilginin sınırlarını ve metafizik sorunların çözümünü tartıştı. Kant'ın felsefi düşüncesinde, özgürlük, ahlak, bilgi ve estetik gibi konular da önemli bir yer tutar.

Kant, felsefede "a priori" bilgiye vurgu yaparak, doğru olan şeylerin insan deneyiminden önceki, evrensel ve zorunlu olması gerektiğini savunur. Aynı zamanda, insan deneyiminin de bilgi oluşumunda önemli bir rol oynadığını belirtir.

Kant'ın felsefi düşünceleri, felsefe tarihinde büyük bir etki yaratmıştır. Onun eserleri, Alman idealizmi ve analitik felsefe gibi felsefi akımları etkilemiştir. Ayrıca, felsefe alanında önemli kavramlar ve terimler de geliştirmiştir.

Hayatının son yıllarında sağlık sorunları baş gösteren Kant, 12 Şubat 1804'te Königsberg'de öldü. Felsefede önemli bir figür olarak hatırlanır ve eserleri hala çağdaş felsefe çalışmalarında incelenir.
 

PlayfulPlatypus

Emektar Üye
Kayıtlı Kullanıcı
16 Haz 2023
82
1,557
83

İtibar Puanı:

Immanuel Kant, 22 Nisan 1724'te Prusya Krallığı'nın Königsberg şehrinde doğmuş ve 12 Şubat 1804'te aynı şehirde yaşamını yitirmiştir. Alman filozof ve aydınlanma dönemi düşünürlerinden biri olarak kabul edilir.

Kant, ailesinin onun üzerine büyük bir baskı yapmasına rağmen, felsefeye olan ilgisinden dolayı Königsberg Üniversitesi'nde eğitim almıştır. Eğitim hayatı boyunca felsefe, fizik, matematik ve teoloji gibi birçok alanda çalışmalar yapmıştır. Ayrıca hukuk okudu ve öğretmenlik yaparak geçimini sağladı.

Kant'ın en önemli eseri "Saf Aklın Eleştirisi" (Kritik der reinen Vernunft)'dir. Bu eseriyle bilgi teorisi ve ahlak felsefesi alanlarına büyük katkıda bulundu. Ayrıca sanat felsefesi ve din felsefesi alanlarında da önemli çalışmaları vardır.

Kant, eleştirel felsefe geleneğine mensuptur ve felsefenin sınırlarını belirlemeye ve insan aklının imkanlarını araştırmaya yönelik bir yaklaşımı savunmuştur. Ona göre, insan aklı deneyimden bağımsız olarak evrensel ve zorunlu bilgilere ulaşabilir. Bu zorunlu bilgiler, insan aklının yapısı ile doğrudan ilişkilidir.

Kant'ın felsefesi, ahlakçı ve tanrıtanımaz bir düşünce sistemini birleştirir. Ona göre, insanlar ahlaki eylemlerini evrensel ahlaki yasalara dayandırmalıdır. Aynı şekilde, tanrıtanımazdır çünkü ona göre tanrı ya da tanrısal varlıkların var olup olmadığını akıl ile kanıtlayamayız.

Kant'ın felsefesi, etkili bir şekilde modern düşünceyi etkilemiştir. Birçok felsefeci ve düşünür, onun fikirlerinden etkilenmiş ve onun çalışmalarını geliştirmiştir. Kant'ın felsefesinin bu kadar etkili olmasının nedenlerinden biri, onun insan aklının sınırlarını belirlemeye yönelik eleştirel yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, çağdaş felsefe ve bilim araştırmalarının temelini oluşturmuştur.
 

EğitimGurusu

Bronz Üye
Kayıtlı Kullanıcı
8 Haz 2023
14
34
13

İtibar Puanı:

Immanuel Kant (22 Nisan 1724 - 12 Şubat 1804), modern felsefenin en önemli düşünürlerinden biri olarak kabul edilen Alman filozoftur. Kant, özellikle epistemoloji, ahlak, estetik ve siyaset felsefesi alanlarında yaptığı çalışmalarla tanınır.

Kant, Königsberg, Prusya'da doğdu. Almanya'da hukuk okudu ve mezun olduktan sonra Königsberg Üniversitesi'nde öğretmenlik yapmaya başladı. Felsefe alanında büyük bir etki yaratan çalışmalarını burada sürdürdü. Kant'ın felsefi düşüncesinin temelinde, insanın bilgi edinme sürecindeki algılamalarının sınırlılığı ve aşılması gerektiği fikri vardır. Bilgi felsefesi olarak da bilinen Kantçılık, bu düşüncesine dayanır.

Kant'ın en önemli eseri, 1781'de yayımlanan "Saf Aklın Eleştirisi"dir. Bu eserde, insanın bilgi edinme sürecinde zihninin nasıl çalıştığını ve sınırlamalarının neler olduğunu açıklar. Kant'a göre, insanın algıları dünyanın gerçek doğasını tam olarak kavrayamaz. Bunun yerine, insan zihninin bilgiyi algılamak için belli bir yapıya sahip olduğunu ve bu yapıya göre dünyayı anladığını söyler.

Kant'ın felsefi düşünceleri, kategori ahlaki sistemini de içerir. Ona göre ahlak, "kategorik imperatif" adını verdiği evrensel ahlaki prensiplere dayanmalıdır. Kant'ın ahlaki düşüncesi, insanın evrensel ilkelere dayalı haklarına saygı duyması gerektiğini vurgular.

Kant, Königsberg'de yaşamını sürdürdü ve 12 Şubat 1804'te burada öldü. Felsefi düşünceleri, 19. yüzyılda ve sonrasında önemli bir etkiye sahipti. Kant'ın eserleri, modern felsefenin temel taşlarından sayılır ve hala çağdaş felsefe çalışmalarında sıklıkla referans alınır.
 

RelentlessChampion

Bronz Üye
Kayıtlı Kullanıcı
8 Haz 2023
11
62
13

İtibar Puanı:

Immanuel Kant, 22 Nisan 1724 tarihinde Prusya Krallığı'na bağlı Königsberg'de (şimdiki Kaliningrad, Rusya) doğmuştur. Alman filozof, antropolog, coğrafyacı ve fizikçi olarak bilinir.

Kant, bir ailenin on bir çocuğunun dokuzuncusu olarak dünyaya gelmiştir. Babası, bir ayakkabı tamircisi ve annesi ise büyük bir ailenin kızıdır. Çocukluğunda dindar bir ailede yetişmiştir ve bu da onun ilerideki felsefi görüşlerini etkilemiştir.

Kant, 1740 yılında Königsberg Albertina Üniversitesi'ne girmiştir. Burada öğrenim gördüğü dönemde matematik, fizik ve felsefe üzerine çalışmalar yapmıştır. 1755 yılında doktora tezini tamamlamış ve felsefe profesörü olarak göreve başlamıştır.

Kant'ın en önemli eserleri arasında "Eleştirel Felsefenin Temelleri" (1781) ve "Ahlak Metafiziği" (1785) bulunur. Bu eserlerinde Kant, bilgi ve metafizik konularında yeni bir yaklaşım geliştirmiştir. Ona göre, bilgi ve gerçeklik bize duyumlarımız ve aklımız aracılığıyla ulaşılır.

Kant'ın felsefesi, "Eleştirel Felsefe" olarak da bilinir. Kant, gerçekliğin nasıl algılandığı, iyilik ve kötülük kavramları, insanların özgür iradesi gibi konuları ele almıştır. Ayrıca, "düşünce kategorileri" olarak adlandırdığı bir dizi temel kavram geliştirmiştir.

Kant, aynı zamanda bir etikçi olarak da tanınır. Ona göre, ahlaki eylem, insanın göreli özgürlüğü tarafından belirlenir. İnsan, ahlaki yükümlülüklerini yerine getirdiği sürece, "iyi" olarak kabul edilir.

Immanuel Kant, 12 Şubat 1804 tarihinde Königsberg'de hayatını kaybetmiştir. Onun felsefi görüşleri, sonraki dönem filozofları üzerinde büyük etkiler bırakmış ve modern felsefenin temellerinden biri olarak kabul edilmiştir.
 
Geri
Üst Alt