Immanuel Kant Kimdir? Immanuel Kant Hayatı ve Biyografisi

Paylaşımı Faydalı Buldunuz mu?

  • Evet

    Oy: 165 100.0%
  • Hayır

    Oy: 0 0.0%

  • Kullanılan toplam oy
    165

ErSan.Net 

İçeriğin Derinliklerine Dal
Yönetici
Founder
21 Haz 2019
35,790
1,807,111
113
41
Yumurtalık/Adana

İtibar Puanı:

Immanuel Kant Kimdir? Immanuel Kant Hayatı ve Biyografisi​

Immanuel Kant, 22 Nisan 1724 yılında Prusya Krallığı'nın Köningsberg şehrinde doğmuştur. Babası ise bir zanaatkar ve Lutherancı bir vaizdir. Kant'ın çocukluk dönemi zorluklarla geçmiştir. Babasının ölümü, anne ve kardeşlerinin maddi sıkıntıları ve sağlık sorunları nedeniyle eğitim hayatına ara vermek zorunda kalmıştır.

Ancak kısa bir süre sonra, Kant, Königsberg-Altstadt'ta bulunan Collegium Fredericianum adlı bir okula kaydolmuştur. Burada Latince, Yunanca, mantık ve metafizik gibi dersler almıştır. Öğrencilik yıllarında, Gottfried Leibniz ve Isaac Newton gibi felsefe ve matematik alanında önemli düşünürlerle tanışmıştır.

Gençlik yıllarını üniversitelerde geçiren Kant, 1740 yılında yeni açılan Albertina Üniversitesi'nde felsefe ve matematik öğrenimi görmüştür. Üniversite yıllarında, Christian Wolff adlı felsefeci tarafından etkilenmiştir. Ardından üniversite çağında İngiliz felsefesi ve Hume ile tanışmıştır. Bu dönemde birkaç öğretmenlik görevi üstlenmiştir.

1764 yılında ise doğa felsefesi profesörü olarak Königsberg Üniversitesine atanmıştır. Burada dersler vermeye ve araştırmalar yapmaya devam etmiştir. Kant, 1781 yılında Kritik der reinen Vernunft (Saf Aklın Eleştirisi) adlı kitabını yayınlamıştır. Bu kitap, felsefe tarihinde önemli bir yer edinmiştir.

Immanuel Kant, felsefe alanında modernist akımın kurucularından biridir ve birçok alanda etkili olmuştur. Özellikle ahlak felsefesi, epistemoloji ve ontoloji gibi konularda büyük katkılar sağlamıştır. Kant, 12 Şubat 1804 tarihinde Köningsberg'de hayatını kaybetmiştir.
 
Son düzenleme:

KimchiAnole

Emektar Üye
Kayıtlı Kullanıcı
27 Kas 2022
21
650
78

İtibar Puanı:

Immanuel Kant (22 Nisan 1724 – 12 Şubat 1804), Alman filozof ve modern felsefenin en önemli isimlerinden biridir. Königsberg’de doğmuş ve hayatını bu şehirde geçirmiştir. Son yıllarında ise sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirmiştir.

Kant, felsefe tarihinde “eleştirel felsefe” olarak bilinen bir geleneği başlatmıştır. Eleştirel felsefe, insan anlayışının sınırlarını ve insanın bilgiye ulaşma yöntemlerini sorgulamaktadır.

Kant’ın en önemli eserlerinden biri olan “Saf Aklın Eleştirisi” (1781), epistemoloji (bilgi teorisi) ve metafizik konularındaki düşüncelerini belirginleştirmiştir. Kant’a göre, insanın bilgi edinme yeteneği deneyimlerden ve aklın doğal yapısından kaynaklanmaktadır.

Kant, ayrıca etik konularında da önemli görüşleri olan bir filozoftur. Ona göre, insanlar ahlaki eylemlerinde evrensel ahlaki prensiplere uymalıdır.

Kant’ın düşünceleri, felsefe, siyaset, hukuk ve sanat gibi alanlarda büyük etki yaratmıştır. Onun eleştirel felsefesi, özellikle Alman felsefesi üzerinde derin bir etkiye sahip olmuştur.
 

Belgin

Emektar Üye
Kayıtlı Kullanıcı
25 Mar 2023
145
6,680
93

İtibar Puanı:

Immanuel Kant (1724-1804), Alman filozof ve mantıkçı. Königsberg'de prens ailesine yakın bir bölgede doğdu. Babası bir zanaatkar ve annesi ev kadınıydı. Kant, yaşamı boyunca Königsberg'de yaşadı ve burada Prusya Kralı I. Friedrich tarafından kurulan Königsberg Üniversitesi'nde ders verdi.

Kant, filozofi tarihinde etkili bir şekilde yer almıştır. Kant'ın felsefesi, özellikle ahlak ve metafizik alanlarında önemlidir. Kendi felsefi sistemi olarak kategorik ve ikili olayların bir araya getirilmesi ile ortaya konan en önemli yapıtı 1781 yılında yayımlanan 'Saf Aklın Eleştirisi' dir.

Kant'ın felsefesi, muasır Alman düşüncesi ve ortodoks Protestanizmin birleşmesindeki en önemli faktördür. Kant, insanların yalnızca doğa yasaları altında değil, aynı zamanda etik değerler içinde de hareket ettiklerini savunur. İnsanların özgür iradeleri ile en iyi kararı almaları için ahlaki yasanın yanı sıra düşünce bulanıklığından arınma gerektiğini savunmuştur.

Kant'ın felsefesi, özellikle Alman romantizmi ve idealizmi üzerinde derin bir etki bıraktı. Kant'ın etik teorisinin çağdaş felsefede de önemli bir yeri bulunmaktadır. Ancak, filozofun felsefesi eleştirel gözlemciği nedeniyle birçok tartışma konusu olmuştur.
 

Düşünüyorum

Emektar Üye
Kayıtlı Kullanıcı
30 Mar 2023
32
1,474
83

İtibar Puanı:

Immanuel Kant (22 Nisan 1724 - 12 Şubat 1804), Prusyalı filozof ve düşünürdür. Modern felsefenin en önemli figürlerinden biri olarak kabul edilir. Doğu Prusya'da doğmuş, Königsberg'de yaşamış ve burada ölmüştür.

Kant, felsefe üzerine yazdığı eserleriyle bilinir ve akıl yürütme, metafizik, epistemoloji, etik ve estetik gibi konulara odaklanmıştır. En önemli eserleri arasında "Kritik der reinen Vernunft" (Saf Akıl Eleştirisi), "Kritik der praktischen Vernunft" (Pratik Akıl Eleştirisi) ve "Kritik der Urteilskraft" (Yargı Yetisinin Eleştirisi) yer alır.

Kant'ın felsefesi, aklın rolünü vurgulayan ve metafiziği eleştiren eleştiri felsefesi olarak bilinir. Kant, "Saf Akıl Eleştirisi" adlı eserinde, bilginin sınırlarını belirledi ve metafiziği reddetti. Etiği açısından, Kant, "Pratik Akıl Eleştirisi" adlı eserinde, insan davranışının evrensel ahlaki yasa olarak tanımlanabilen şey tarafından yönlendirilebileceğini savundu.

Kant, yaşamı boyunca birçok onurlu ödül kazandı ve etkisi tüm dünyaya yayıldı. Hayatı boyunca öğretmenlik yaptı ve felsefe ve din konularında birçok tartışmaya katıldı. Hayatı boyunca, çoğu zaman düzenli bir yaşam sürdürdü ve ölümünden sonra bile edebiyattaki etkisi devam etti.
 

İzel

Emektar Üye
Kayıtlı Kullanıcı
25 Mar 2023
96
4,316
83

İtibar Puanı:

Immanuel Kant, 22 Nisan 1724'te Königsberg, Prusya'da doğmuş ve 12 Şubat 1804'te aynı yerde ölmüştür. 18. yüzyıl felsefi düşüncesinin en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilir.

Kant, Königsberg Üniversitesi'nde profesördü ve ömrünün çoğunu bu şehirde geçirdi. Felsefeye ilişkin eserleri arasında "Kritik der reinen Vernunft" (Aklın Saf Şekli Eleştirisi), "Kritik der praktischen Vernunft" (Uygulamalı Aklın Eleştirisi), "Kritik der Urteilskraft" (Yargı Gücünün Eleştirisi) ve "Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft"(Doğa Bilimlerinin Metafizik Temelleri) bulunur.

Kant, bilginin kökeni, nesnelerin bilinmesi, ahlaki değerler ve zaman-mekan kavramları gibi felsefeye ilişkin birçok konuda fikirler geliştirdi. Felsefe tarihi içindeki en önemli fikirlerinden biri, aklın sınırlarının olduğu ve bilgi edinimi için duyumların önemli olduğudur.

Kant'ın fikirleri, modern felsefenin gelişiminde önemli bir rol oynamış ve daha sonraki filozoflar üzerinde büyük etkiler bırakmıştır. Kant'ın düşünceleri, dünya çapında birçok akademisyen tarafından hala incelenip tartışılmaktadır.
 

Devrim

Emektar Üye
Kayıtlı Kullanıcı
25 Mar 2023
34
1,473
83

İtibar Puanı:

Immanuel Kant (1724-1804), Alman idealist felsefecidir ve modern Batı felsefesinin en etkili figürlerinden biridir. Königsberg'de doğdu ve orada yaşamının çoğunu geçirdi. Çalışmaları, mantık, metafizik, epistemoloji ve ahlak felsefesi alanlarında yoğunlaştı.

Kant, Batı felsefesinde çığır açan üç büyük eserin yazarıdır: “Kritik der reinen Vernunft” (Saf Akıl Eleştirisi, 1781), “Kritik der praktischen Vernunft” (Pratik Akıl Eleştirisi, 1788) ve “Kritik der Urteilskraft” (Değerlendirme Gücü Eleştirisi, 1790).

"Saf Akıl Eleştirisi"nde, Kant, insan bilgisinin sınırlarını inceleyerek, bilginin kaynağını araştırdı ve insan aklının sınırları hakkında detaylı bir analiz yaptı. Bu eleştiride, insan bilgisinin gözlem ve deneyden kaynaklandığı ve belli önyargılardan dolayı sınırlı olduğu sonucuna vardı.

“Pratik Akıl Eleştirisi”nde, Kant, insan eylemlerinin nasıl ahlaki değerlendirmeye tabi olduğuna ve etik ilkelerinin ne olduğuna dair bir felsefe geliştirdi.

“Değerlendirme Gücü Eleştirisi”nde ise, sanat, estetik ve doğanın güzelliği üzerine düşüncelerini açıkladı.

Kant'ın felsefesi, modern Batı felsefesinde büyük bir etki yaratmıştır ve günümüzde bile hala önemini korumaktadır.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Saadet

Emektar Üye
Kayıtlı Kullanıcı
31 Mar 2023
70
3,066
83

İtibar Puanı:

Immanuel Kant, 22 Nisan 1724'te Königsberg, Prusya'da doğmuştur ve 12 Şubat 1804'te aynı yerde ölmüştür. Kant, Alman Felsefesi'nin en önemli temsilcilerinden biridir. Kant, filozof, matematikçi ve fizikçi olarak çalışmalar yapmıştır.

Kant'ın babası bir deri tüccarıydı ve aile, kentte güçlü bir saygınlığa sahipti. Kant, Königsberg Katedral Okulu'nda eğitim aldıktan sonra Königsberg Üniversitesi'nde okudu ve 1755'ten 1770'e kadar burada öğretmenlik yaptı. Hayatının geri kalanında, genellikle Königsberg'de yaşadı ve çalışmalarına devam etti.

Kant, epistemolojik bir dönüm noktası olarak kabul edilen Kritik Düşünce'nin öncüsüydü. Çalışmaları, estetik, etik, politika ve din gibi birçok farklı disiplin üzerinde etkili oldu. Ayrıca, felsefenin önemi, insanların düşünce ve davranışlarını etkileyen deneyimlerin felsefi anlamlarını analiz etme fikrini vurguladı.

Kant, dünya mirası niteliğindeki üç temel felsefi eser yazdı: "Kritik Düşünce'nin Eleştirisi" (1781), "Pratik Aklın Eleştirisi" (1788) ve "Yargısal Aklın Eleştirisi" (1790).

Immanuel Kant, çağdaş felsefenin en önemli figürlerinden biridir ve felsefi düşüncenin gelişimindeki etkisi hala tartışılmaktadır.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Sudeli

Emektar Üye
Kayıtlı Kullanıcı
31 Mar 2023
129
5,675
93

İtibar Puanı:

İmmanuel Kant, 22 Nisan 1724'te Prusya'nın Königsberg şehrinde doğmuştur ve 12 Şubat 1804'te aynı yerde hayatını kaybetmiştir.

Alman Filozofu olarak kabul edilen Kant, Rönesans ve Aydınlanma çağları arasında yer almaktadır. Eğitim hayatı boyunca felsefe, matematik, fizik ve astronomi alanlarında farklı dersler almıştır.

Kant, "Saf Aklın Eleştirisi" ve "Pratik Aklın Eleştirisi" adlı kitaplarından dolayı en büyük filozoflar arasında kabul edilir. "Saf Aklın Eleştirisi" adlı eseriyle Kant, dünyanın nasıl bilinebileceğini ve neyin bilinemeyeceği konusunu ele almıştır.

Ayrıca, etik ve ahlak konularında da oldukça etkili olan Kant'ın "Ahlak Metafiziği" adlı eseri, modern etik felsefesinin temelini oluşturur.

Kant, ayrıca dünya tarihindeki barış ve özgürlük anlayışının savunucusu olarak da önemli bir figürdür.
 

KAISER

Emektar Üye
Kayıtlı Kullanıcı
3 Ara 2019
160
7,908
93

İtibar Puanı:

Immanuel Kant (1724-1804), Alman filozof ve bilgin olarak tanınır. Königsberg, Prusya'da doğdu ve orada yaşamının çoğunu geçirdi. Kant, modern felsefenin ve epistemolojinin en önemli figürlerinden biridir.

Kant, felsefesinde insanın bilgiye nasıl ulaştığına odaklanır. Bu nedenle, epistemoloji, metafizik, mantık, etik, estetik ve politika hakkında yazdı. Onun en önemli eserleri arasında 'Saf Aklın Eleştirisi', 'Pratik Aklın Eleştirisi', 'Yargı Gücünün Eleştirisi' ve 'Kritik Felsefenin Ana Hatları' yer alıyor.

Kant, idealizmin modern formunun en önemli temsilcilerinden biridir. Felsefesinde, gerçeklik kavramını da ele almış ve insan düşüncesinin anlamını araştırmıştır. Ayrıca, etikte özgürlük ve insan iradesi hakkındaki teorileri önemlidir.

Kant, hayatı boyunca evli değildi ve aynı evde yaşadığı hizmetçisiyle bir ilişkisi olduğu dedikoduları dolaşıyordu. Sağlık sorunları nedeniyle son yıllarını yalnız ve yüksek derecede bağımlı yaşadı. Königsberg'de öldü ve mezar taşında 'iki şey var: yıldızlara bakmak ve kanunları takip etmek' yazılıdır.
 

Rambler

Emektar Üye
Kayıtlı Kullanıcı
8 Tem 2020
17
2,070
78

İtibar Puanı:

Immanuel Kant, 22 Nisan 1724 doğumlu ünlü bir Alman filozoftur. Doğduğu şehir olan Königsberg (şimdiki Kaliningrad, Rusya), yaşamının çoğunu geçirdiği yerdir. 18. yüzyıl Avrupa filozoflarının en önemlilerinden biri olarak kabul edilir.

Kant'ın aile çalışkan ve dindar Protestanlar olarak bilinirdi. Babası, bir terziydi ve Kant'a okuma yazma öğretti. Daha sonra öğretmenleri onun yeteneklerini fark ettiler ve onu üniversiteye hazırlamak için çalışmalarına yardımcı oldular. Kant, 1740 yılında Königsberg Üniversitesi'ne girdi ve burada klasik diller, matematik ve felsefe okudu.

1766'da Kant, Üniversite'nin felsefe profesörü olarak atandı ve orada hayatının geri kalanını geçirdi. Öğretim dışında, Kant, birçok felsefi eser yazdı. En önemlileri arasında Kritik der reinen Vernunft (Saf Akıl Eleştirisi), Kritik der praktischen Vernunft (Pratik Akıl Eleştirisi) ve Kritik der Urteilskraft (Hüküm Yetisi Eleştirisi) yer alır.

Kant'ın felsefesi, rasyonalizm ve empirizm arasında bir sentez yapmaya çalışır. Rasyonalistler, sebep ve sonuç ilişkilerini analiz ederek bilgi elde ettiğini savunurken, empiristler deney ve gözlem yoluyla bilgi edindiğini savunur. Kant, insan aklının doğuştan varolan kategorileri olduğunu ve bu kategorilerin dünyayı anlayabilmemize yardımcı olduğunu öne sürdü.

Kant, 12 Şubat 1804 tarihinde Königsberg'deki evinde öldü. Felsefesi, modern filozoflar için hala ilham kaynağı olmaya devam etmektedir.
 

RamonGon

Bronz Üye
Kayıtlı Kullanıcı
31 Ara 2021
2
65
13

İtibar Puanı:

Immanuel Kant, 22 Nisan 1724'te Königsberg, Prusya'da doğmuştur. Babası olan Johann Georg Kant, bir terziydi. Annesi, Anna Regina Reuter Kant, on iki çocuğun dokuzuncusuydu. Babası 1746'da ölene kadar aileyi geçindirmek için elinden geleni yapmıştı ve Kant'ın genç yaşta hayat mücadelesiyle tanışmasına neden oldu.

Kant, 1740'larda Königsberg Üniversitesi'nde eğitim gördü. 1755'te felsefe profesörü oldu ve 30 yıl boyunca ders verdi. Kant'ın en önemli eserleri 'Kritik der reinen Vernunft' (Saf Akıl Eleştirisi), 'Kritik der Urteilskraft' (Yargı Yetisi Eleştirisi) ve 'Metaphysik der Sitten' (Ahlak Metafiziği)dir.

Kant'ın felsefi görüşleri, insan aklının sınırlarının ve sınırlamalarının anlaşılması gerektiğine dayanır. Kant, felsefenin iki yönü olduğuna inanıyordu: Analitik ve Sentetik. Analitik ifadeler, mantıksal olarak doğru olan ifadelerdir. Sentetik ifadeler ise, deney ve gözlem yoluyla doğrulanabilen ifadelerdir.

Kant, gerçeklerin nasıl bilineceği ve doğrulanabileceği hakkında bir felsefe geliştirdi. Kant, bilginin kaynağının deneyim olduğuna ve insan aklının, doğanın düzenliliğini keşfedebilen bir araç olduğuna inanıyordu.

Kant, 12 Şubat 1804'te Königsberg'de hayatını kaybetti. Onun felsefi teorileri hala bugünün felsefesine ve bireysel düşüncelerimize büyük etkisi vardır.
 

Michaelbaigh

Emektar Üye
Kayıtlı Kullanıcı
10 Nis 2022
16
520
78

İtibar Puanı:

Immanuel Kant, 22 Nisan 1724'te Prusya Krallığı'na bağlı Königsberg şehrinde doğmuştur. Babası, bir donanma tayfası olarak çalışan Leh kökenli bir demirciydi. Kant, küçük yaşta Yahudi bir ailenin yanında eğitim aldı ve daha sonra Königsberg Üniversitesi'nde felsefe okudu. Üniversite yıllarında öğretmeni Martin Knutzen'in felsefesi onun düşüncelerinde önemli bir etki yaptı. Mezun olduktan sonra, öğrencilik yaptığı üniversitede özel dersler vererek hayatını kazandı.
Kant, modern felsefenin en önemli düşünürleri arasında yer alır. Felsefi eserleri, özellikle de "Kritik der reinen Vernunft" (Saf Akıl Kritiği) adlı eseri, metafizik ve epistemolojinin sorgulanmasında devrim niteliğindeydi. Bu kitap, insanın bilgi edinme sürecini ve doğru bilgiye ulaşma yöntemini tartışmaktadır. Kant'ın felsefi düşüncesinde ayrıca, evrensel ahlaki yasalar, özgürlük ve insan haklarına verdiği önem de öne çıkar.
Kant, yaşadığı dönemde Prusya'da önemli bir entelektüel liderdi ve birçok öğrencisi ve hayranı tarafından saygıyla karşılandı. 12 Şubat 1804'te, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Bugün hala Kant’ın felsefi düşüncesi, modern felsefenin temelini oluşturmaktadır ve klasik Batı düşüncesinin üstüne yeni bir katman eklemiş!
 

Beldann

Emektar Üye
Kayıtlı Kullanıcı
12 Haz 2020
202
8,032
93
İstanbul

İtibar Puanı:

Immanuel Kant, 22 Nisan 1724 tarihinde Prusya Krallığı'nın Königsberg kentinde doğmuş ve 12 Şubat 1804 tarihinde aynı yerde hayatını kaybetmiştir. Alman felsefesi tarihinin en önemli filozoflarından biri olarak kabul edilir.

Kant, Königsberg Üniversitesi'nde öğrenim gördü ve 1755'te orada profesör olarak çalışmaya başladı. Felsefesinde, insan bilgisinin sınırlarını ve sınırları dışındaki şeyleri nasıl bilmek mümkündür sorusunu ele aldı. Eleştirici felsefe olarak da adlandırılan bir yaklaşım benimseyen Kant, insan bilincinin nesnel dünyayı nasıl algıladığını ve anlamlandırdığını açıklamaya çalıştı.

Kant'ın en önemli eserleri arasında "Kritik der reinen Vernunft" (Saf Akıl Eleştirisi), "Kritik der praktischen Vernunft" (Pratik Akıl Eleştirisi) ve "Kritik der Urteilskraft" (Yargı Yetisi Eleştirisi) bulunur. Felsefesi, daha sonraki dönemlerde pek çok düşünür üzerinde derin bir etki bıraktı ve günümüzde de hala tartışılmaya ve incelenmeye devam ediyor.
 

Bilmiyorum

Emektar Üye
Kayıtlı Kullanıcı
18 Nis 2023
144
4,225
93

İtibar Puanı:

Immanuel Kant, Alman filozof ve akademisyen, 22 Nisan 1724 tarihinde Prusya Krallığı'nın Königsberg kentinde doğdu ve 12 Şubat 1804 tarihinde aynı kentte öldü. Kant, Aydınlanma Çağı düşüncesiyle bağlantılı olarak, modern felsefenin önde gelen figürlerinden biridir.

Königsberg Üniversitesi'nde ders vermeye başlayan Kant, özellikle analitik ve sentetik önermelerin farklılığı ve ahlaki teorileri üzerine yazdığı eserlerle tanınır. En önemli eserlerinden biri, ahlak felsefesine yaptığı önemli katkılarla bilinen "Ahlaki İlke Üzerine Temel Bir Deneme"dir.

Kant'ın felsefesi, insan aklının doğası ve sınırları üzerine odaklanmıştır. Kant, "Saf Akıl Kritiği" adlı kitabında aklın sınırlarını ve sağlıklı bir akıl yürütmenin nasıl mümkün olduğunu tartışır. Ayrıca, "Pratik Akıl Kritiği" adında bir diğer eserde, ahlaki eylemlerin kaynağını ve doğasını incelemiştir.

Kant, felsefesiyle birçok farklı alanda etkisini göstermiştir. Özellikle siyaset, etik ve epistemoloji alanlarında birçok filozofu etkilemiştir. Kant, hayatı boyunca yoğun bir şekilde çalışmış ve 80 kadar kitap ve makale yazmıştır.

Immanuel Kant, felsefenin düşünce tarzı ve metodolojisi üzerindeki etkisi nedeniyle, modern felsefenin babalarından biri olarak kabul edilmektedir.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

MT 

Keşfetmek İçin İçeriği Oku
Moderator
Kayıtlı Kullanıcı
30 Kas 2019
29,666
691,170
113

İtibar Puanı:

Immanuel Kant, 22 Nisan 1724 tarihinde Prusya'nın Königsberg kentinde doğmuş ünlü bir Alman filozoftur. Kant'ın babası, dinsel baskıdan kaçarak pietizm hareketine katılmış bir zanaatkar idi. Kant'ın annesi, kendisinin dindarlık ve ahlaki değerler hakkındaki fikirlerinde büyük etkisi olan bir protestan aileden gelmektedir.
Kant, Königsberg Üniversitesi'nde okudu ve daha sonra burada felsefe profesörü oldu. Bilgi felsefesi, metafizik, ahlak felsefesi ve estetik üzerine yazıları ile tanınmıştır. Tüm yaşamı boyunca, o, insan aklının yeteneklerini, insan davranışının nedenlerini ve tüm evrene yasal ve doğal düzenler yasal düzenlerinin yapısını inceliyordu.
Kant'ın çalışmalarının en önde gelen eseri "Kritik der reinen Vernunft" ("Saf Aklın Eleştirisi") dir. Bu eserde, Kant düşüncesinde bir dönüm noktası oluşturan çözümleme sentezi diyalektik yöntemini kullanır. Bu yöntemde, var olan bilginin ve bilinmeyen bilginin sentezi sağlanır.
Kant, üniversite öğretimindeki kariyerinin yanı sıra, aynı zamanda politik ve sosyal konularda da yoğun bir şekilde yazdı. Öğrencilerine demokratik değerlerinin evrensel önemini öğreten bir filozof olarak bilinen Kant, aynı zamanda yurttaşlık haklarının korunmasını savunan biriydi.
Kant, 12 Şubat 1804 tarihinde Königsberg'de öldü. Onun düşünceleri, günümüzde hala birçok alanda etkilidir ve dünya çapında büyük bir etkiye sahiptir.
 

FatmaDemir

Emektar Üye
Kayıtlı Kullanıcı
28 Haz 2020
44
2,251
83

İtibar Puanı:

Immanuel Kant (22 Nisan 1724 - 12 Şubat 1804), Alman filozof ve Aydınlanma dönemi düşünürüdür. Königsberg'de doğdu ve hayatının çoğunu burada geçirdi. Königsberg Üniversitesi'nde profesördü ve felsefe, mantık, matematik ve doğa bilimleri alanlarında çalıştı.

Kant'ın düşüncesi, metafizik ve epistemoloji konularında önemli bir etkiye sahiptir. Kendisinin en önemli eseri olan "Kritik Akıl Üzerine Bir İnceleme" (Critique of Pure Reason), felsefe tarihinin en etkili çalışmalarından biri olarak kabul edilir.

Kant'ın felsefesi, ahlaki ve politik konularda da önemli görüşler içerir. Onun düşünceleri, insan hakları ve özgürlüklerinin korunması gibi ilerici konularda etkili olmuştur.

Kant, felsefe ve epistemoloji alanındaki çalışmalarının yanı sıra, estetik, din ve tarih gibi konular üzerine de yazılar kaleme almıştır. Ölümünden sonra, düşünceleri daha da önem kazanmış ve birçok düşünür üzerinde derin bir etkiye sahip olmuştur.
 

Sallyinaps

Emektar Üye
Kayıtlı Kullanıcı
8 Şub 2021
14
638
78

İtibar Puanı:

İmmanuel Kant (22 Nisan 1724 - 12 Şubat 1804), modern düşüncenin önde gelen filozoflarından biridir. Doğu Prusya’da Königsberg’de doğan Kant, ailesi tarafından Calvinist olarak yetiştirildi ve hayatının çoğunu Königsberg’de geçirdi. Kant, filozofluğun yanı sıra matematik, fizik ve astronomiye de ilgi duyuyordu.

Kant, düşüncelerinin temellerini ahlaki, metafizik ve bilgi teorileri gibi farklı alanlarda atmıştır. En ünlü eseri, “Kritik der reinen Vernunft” (Saf Akıl Eleştirisi)’dir. Bu eserde, bizim bilgisel deneyimimizin sınırlarını ve aklımızın doğası hakkında analizler sunar.

Kant, özellikle ahlaki felsefede büyük bir etki yarattı. ona göre, ahlaki eylemlerin belli bir kurala uygunluğu, sonucuna bakmaksızın değerlidir. Ayrıca, Kant, insanların dünya hakkında öğrenebilecekleri şeyin zorunlu değil, sadece olası olduğunu savundu.

Kant'ın felsefesi, eleştirel metodolojiye ve akıl yoluyla öğrenme sürecine vurgu yapar. Ayrıca, insanların kendilerini nasıl gördüklerini ve toplumdaki diğer insanlarla nasıl etkileşimde bulunduklarını anlamak için ahlaki soruların önemli olduğunu da vurgular.

Kant, 1804 yılında Königsberg'de öldü, ancak düşünceleri bugün hala felsefe alanında önemli bir yere sahiptir.
 

Ufuktan

Emektar Üye
Kayıtlı Kullanıcı
14 Mar 2023
37
1,203
83

İtibar Puanı:

Immanuel Kant (1724-1804), Prusyalı filozof ve Alman Aydınlanma çağının önde gelen düşünürlerinden biridir. Königsberg, Prusya'da doğdu ve aynı yerde öldü.

Kant, ahlaki ve politik felsefe de dahil olmak üzere birçok felsefi konuya katkıda bulundu. En önemli eserleri, "Saf Aklın Eleştirisi", "Pratik Aklın Eleştirisi", "Yargılama Kuvveti", "Metafizik Temelleri" ve "Evrensel Tabiat Tarihi ve Hümanizmin Felsefesi"dir.

Kant, felsefeye yepyeni bir bakış açısı getirdi. Onun felsefesi, özgürlük, insan öznesinin değeri ve ahlaki yükümlülükler gibi konuları ele aldı. Ayrıca bilimin doğası, estetik ve din üzerine de düşündü.

Kant'ın felsefesi, akıl yoluyla elde edilen bilginin sınırlarını belirleyen "eleştiri" yöntemine dayanır. Buna göre, insanların nesneler hakkında doğru bilgiye sahip olması için, sınırlarını ve kesin sınırlarını anlaması gereken süreklilik, nedensellik ve diğer a priori kavramlar vardır.

Kant'ın felsefesi, büyük ölçüde etkisi altında kaldığı Hume gibi filozoflar tarafından eleştirildi ancak yine de günümüzde hala etkisini sürdürmektedir.
 

Kıvılcım

Emektar Üye
Kayıtlı Kullanıcı
14 Mar 2023
37
1,171
83

İtibar Puanı:

Immanuel Kant, 1724 yılında Prusya'nın Königsberg kentinde doğmuştur. Babası sadık ve sıkı bir kalvinist rahipti. Kant, çocukluğunda babasından etkilenmiş ve gelecekte felsefesi üzerinde yoğunlaşmasına sebep olmuştur.

1740 yılında Königsberg Üniversitesi'ne giren ve felsefe alanında öğrenim gören Kant, öğrenim hayatından sonra öğretmenlik kariyerine başlamıştır. İlk olarak 1755 yılında Albertina Üniversitesi'nde mantık ve metafizik öğretmeni olarak çalışmıştır. Daha sonra 1770 yılında Königsberg Üniversitesi'ne yeni bir koltuk açıldığında bu koltukta öğretmenlik yapmış ve 1781 yılında "Akıl Kritiği" adlı eserini yayımlamıştır.

Kant, en çok etik, felsefi antropoloji, epistemoloji ve siyaset felsefesi alanlarında çalışmalar yapmıştır. Onun eserleri, modern felsefenin en önemli yapıtları arasında yer almaktadır. Kant'ın eserleri arasında "Ahlaki Meşruiyet İlkeleri Üzerine Bir İnceleme" ve "Lafzi İnanç ve Gerçek İnanç Arasındaki Ayrım" yer almaktadır.

Onun felsefi düşünceleri, esas olarak insanın doğası, bilginin kaynakları, etik ve siyasi düşünceleriyle ilgilidir. Kant'ın felsefesi, önceki dönemlerin hakimiyeti olan metafizik ve dogmatik düşüncelerin yerine aklın mümkün olan şeyleri anlama yeteneğine dayanır.

Kant, 1804 yılında Königsberg'de hayata gözlerini yummuştur. Onun eserleri ve düşünceleri hala bugün düşünce dünyasında tartışılmaya devam edilmektedir.
 

Göğem

Emektar Üye
Kayıtlı Kullanıcı
14 Mar 2023
46
1,404
83

İtibar Puanı:

Immanuel Kant, 22 Nisan 1724'te Prusya'nın Königsberg şehrinde doğmuştur. Babası pazarlamacıydı ve ailesi Calvinist bir dindardı. Kant, lise eğitimini Königsberg'de tamamladıktan sonra, aynı şehirde bulunan Albertina Üniversitesi'nde hukuk, matematik ve felsefe okudu.

1766'da Kant, öğretim görevlisi olarak üniversiteye geri döndü. 1781'de, Büyük Yazma olarak bilinen en önemli eseri olan "Saf Aklın Eleştirisi"ni yayınladı. Bu kitap, Kant'ın felsefi düşüncesinde bir dönüm noktasıdır ve birçok alanda etkili olmuştur.

Kant, aynı zamanda etik, din felsefesi, estetik ve metafizik gibi diğer felsefi konularda da çalışmalar yaptı. 1804 yılına kadar felsefe dersleri verdi ve 12 Şubat 1804'te Königsberg'de hayatını kaybetti.

Kant'ın felsefesi, saf aklın eleştirisi ve kategorik imperatif gibi kavramlarla tanınır. Kant, insanın bilgi kazanmasını mümkün kılan a priori kavramlar olduğuna inanır ve özgürlük, insan özneliği ve neden-sonuç ilişkileri gibi konuların tartışmasında önemli bir figür olarak kalmıştır.
 
Geri
Üst Alt