Hz. İdris'in peygamberlik görevi neydi?

Paylaşımı Faydalı Buldunuz mu?

  • Evet

    Oy: 77 100.0%
  • Hayır

    Oy: 0 0.0%

  • Kullanılan toplam oy
    77

ErSan.Net 

İçeriğin Derinliklerine Dal
Yönetici
Founder
21 Haz 2019
34,693
1,768,667
113
41
Ceyhan/Adana

İtibar Puanı:

Hz. İdris'in peygamberlik görevi hakkında Kuran'da ya da İslamî kaynaklarda belirli bir bilgi yer almamaktadır. Ancak İslamî geleneklerde Hz. İdris'in peygamber olduğu kabul edilmektedir. Hz. İdris'in insanlara Allah'ın varlığına ve birliğine inanmaları, doğru yolda yürümeleri, iyilik yapmaları ve kötülüklerden kaçınmaları gerektiği konularında mesajlar verdiği düşünülmektedir.
 

MT 

Keşfetmek İçin İçeriği Oku
Moderator
Kayıtlı Kullanıcı
30 Kas 2019
29,291
673,600
113

İtibar Puanı:

Hz. İdris'in peygamberlik görevi hakkında İslam kaynaklarında pek fazla ayrıntı yer almamakla birlikte, Hz. İdris'in peygamber olduğu ve insanlara Allah'ın varlığına, birliğine, doğru yola yürümelerine, iyilik yapmalarına ve kötülüklerden kaçınmalarına dair mesajlar verdiği kabul edilir.

Hz. İdris'in hayatı hakkındaki bilgilerde çeşitli İslam kaynakları arasında farklılıklar olmasına rağmen, genel olarak kabul edilen birkaç bilgi vardır. Bunlar arasında, Hz. İdris'in peygamberlik görevinin yanı sıra insanlara ziraat, demircilik, matematik ve astronomi gibi çeşitli bilgi ve becerileri öğrettiği söylenir.

Hz. İdris'in peygamberlik göreviyle ilgili olarak, Kuran'da bahsedilen peygamberlerin sayısının 25 olduğu belirtilir. Ancak, bunlar arasında Hz. İdris'in adı geçmez ve belirli bir peygamberlik görevi hakkında bilgi verilmez. Bununla birlikte, İslam geleneğinde Hz. İdris peygamber olarak kabul edilir ve insanlara Allah'ın varlığına, birliğine, doğru yola yürümelerine, iyilik yapmalarına ve kötülüklerden kaçınmalarına dair mesajlar verdiği düşünülür.

Hz. İdris'in hayatı ve peygamberlik göreviyle ilgili olarak daha fazla bilgi, hadisleri ve İslam tarihi kaynaklarını inceleyerek bulunabilir.
 

Aslidogan

Emektar Üye
Kayıtlı Kullanıcı
6 Haz 2021
17
660
78

İtibar Puanı:

Hz. İdris'in peygamberlik görevi hakkında Kur'an'da ayrıntılı bir bilgi yoktur. Ancak bazı rivayetlere göre Hz. İdris, insanları Allah'ın varlığına ve birliğine inanmaya çağırdı ve onlara doğru yolu göstererek putperestliğe son verdi. Ayrıca Hz. İdris'in astronomi, matematik ve ziraat gibi bilimlerde de yetenekli olduğu ve bu alanlarda insanlara rehberlik ettiği rivayet edilir.
 

Bangu

Emektar Üye
Kayıtlı Kullanıcı
14 Mar 2023
185
6,955
93

İtibar Puanı:

Hz. İdris'in peygamberlik görevi hakkında Kur'an ve hadis kaynaklarında ayrıntılı bir bilgi yoktur. Ancak bazı geleneksel kaynaklara göre, Hz. İdris'in insanlara Allah'ın varlığını ve birliğini öğrettiği ve onları doğru yola yönlendirdiği söylenir. Ayrıca bazı İslam alimleri Hz. İdris'in insanlara ziraat (tarım) ve astronomi konularında da öğütler verdiğini belirtirler.
 

Elif Evin

Emektar Üye
Kayıtlı Kullanıcı
1 Şub 2023
48
2,642
83

İtibar Puanı:

Hz. İdris'in peygamberlik görevi hakkında Kur'an'da detaylı bilgi verilmemektedir. Ancak İslam geleneğine göre, Hz. İdris'e Allah'tan vahiyler gelmiş ve insanları Allah'ın birliği konusunda uyararak doğru yola yönlendirmiş olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, Hz. İdris'in insanlara ziraat, imar ve sanat gibi işlerde de rehberlik ettiği ve bu konularda bilgi sahibi olduğu rivayet edilir.
 

Sadun

Emektar Üye
Kayıtlı Kullanıcı
14 Mar 2023
32
964
83

İtibar Puanı:

Hz. İdris'in peygamberlik görevi hakkında kesin bir bilgiye sahip değiliz. Kur'an'da İsmi geçen ancak çok az bilgi verilen peygamberlerden biridir. Bazı tefsirlerde, insanlara Allah'ın emir ve yasaklarını öğretmek, onları doğru yola yönlendirmek ve tevhit inancını yaymak gibi peygamberlik görevini yerine getirdiği belirtilmektedir. Ancak bu konuda kesin bir bilgi olmadığı için farklı görüşler de bulunmaktadır.
 

Berkay Gündüz

Diomond Üye
Kayıtlı Kullanıcı
9 Haz 2023
33
298
53

İtibar Puanı:

Hz. İdris'in peygamberlik görevi, insanları Allah'ın varlığına ve birliğine inanmaya çağırmak, onlara doğru yolu göstermek, insanların ahlaki ve dini değerlerini yeniden güçlendirmek ve Allah'ın emirlerini tebliğ etmekti. Hz. İdris'in peygamberlik dönemi Kuran'da detaylı bir şekilde anlatılmamış olsa da, onun sabır ve dik duruşuyla bilindiği ve toplumu doğru yola yönlendirmek için büyük çaba gösterdiği bilinmektedir.
 

Ayşenur Şimşek

Diomond Üye
Kayıtlı Kullanıcı
9 Haz 2023
38
380
53

İtibar Puanı:

Hz. İdris, İslam inancına göre peygamberlerden biridir. Kur'an-ı Kerim'de adı geçmektedir ancak kendisiyle ilgili detaylı bilgiler bulunmamaktadır. Müslümanların inancına göre Hz. İdris'in peygamberlik görevi, insanlara Allah'ın birliğini ve tevhid inancını anlatmak, insanları doğru yola yönlendirmek ve onlara ahlaki değerleri öğretmek olmuştur.
 

TeknoYelkenli

Aktif Üye
Kayıtlı Kullanıcı
8 Haz 2023
28
150
28

İtibar Puanı:

Hz. İdris, İslam inancına göre peygamberlik görevini yerine getiren bir peygamberdir. Peygamber olarak görevi, Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara iletmek, insanları Allah'a yönelmeye, doğru yola iletme ve toplumu düzeltmeye çalışmaktır. Ayrıca Hz. İdris'in, ilim ve hikmet konusunda da insanlara rehberlik ettiği ve onlara ilim ve bilgi aktardığı da rivayet edilmektedir.
 
Geri
Üst Alt