Hümeze Suresi'nde Hangi Ayetler Bulunmaktadır ve Bu Ayetlerin Anlamları Nelerdir?

Paylaşımı Faydalı Buldunuz mu?

  • Evet

    Oy: 73 100.0%
  • Hayır

    Oy: 0 0.0%

  • Kullanılan toplam oy
    73

ErSan.Net 

İçeriğin Derinliklerine Dal
Yönetici
Founder
21 Haz 2019
34,713
1,768,687
113
41
Ceyhan/Adana

İtibar Puanı:

Hümeze Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 104. suresidir ve Medine döneminde indirilmiştir. Surenin adı, "kınama" anlamına gelir ve suresinde insanların kötü halleri konu edilir.

Surenin başında, insanların en kötü halleri kınanır. Ardından, insanların kazandıkları kötü amelleriyle kendilerine zarar verdikleri anlatılır. Sura'da, zenginlerin para biriktirerek kendilerine haksız kazanç sağladıkları, bu kazançların onların ahiretteki kaybetmelerine neden olacağı ifade edilir.

Hümeze Suresi'nin 4-9. ayetleri, insanların kınamasının yanı sıra, hiçbir şeyi bilmeyen cahillerin yaptıkları kötü davranışlarını anlatır. Bu ayetlerde, insanların dedikodu yapmaları, başkalarına karşı kötü sözler sarf etmeleri, insanları küçümsemeleri ve ayıplama eylemlerinin yanı sıra, yoksulları dışlayarak kötü davranışlar sergilemeleri kınanır.

Surenin sonunda ise, insanların kazandıkları kötü amellerle yükselecekleri derecelerine ilişkin uyarılar yer almaktadır. İnsanların kazandıkları kötü amellerin kendilerine zarar verdiği belirtilerek, ahirette ne yapacaklarının iyi düşünülmesi gerektiği vurgulanır.

Hümeze Suresi, insanların insafsızca davranışlarının yanı sıra gerçekleştirdikleri kötü eylemlerinin cezasını çekecekleri uyarılar ve öğütlerle doludur. Bu nedenle, insanların bu sureyi okuyarak kendi davranışlarını gözden geçirmesi önemlidir. İnsanların başkalarına karşı yapacakları kötü davranışlar, onların sözleri ve dedikoduları, ahirette kendilerine zarar verecektir. Bu nedenle, insanların dürüstlük, adalet ve merhamet gibi güzel insani değerleri benimsemeleri çok önemlidir.
 

MT 

Keşfetmek İçin İçeriği Oku
Moderator
Kayıtlı Kullanıcı
30 Kas 2019
29,306
673,626
113

İtibar Puanı:

Hümeze Suresi, insanların kötü huylarının yanı sıra iyi hallerini de anlatarak, insanların bu iyi hallerini benimsemelerini ve kötü hallerinden vazgeçmeleri gerektiğini vurgular. İnsanların dürüstlük, merhamet ve adaletli davranışlarından yana olmaları, başkalarına karşı güzel davranışlar sergilemeleri önemlidir.

Ayrıca, insanlar arasında yaygın olan dedikodu, küçümseme ve hiçbir şey bilmeden yapılan yargılamaların insanların hem dünya hem de ahiret hayatında zarar verebilecek etkileri olduğu vurgulanır. Bu nedenle, insanların başkaları hakkında olumsuz konuşmaktan kaçınması, onları küçümsemesi ve ayıplaması yerine iyi niyetli ve anlayışlı olması gerekmektedir.

Hümeze Suresi, insanların dünya hayatında kazandıkları amellerin ahiret hayatında kendilerine nasıl bir etki yapacağına dair uyarılar içermektedir. Bu nedenle, insanların dünya hayatında yapacakları iyi işlerin ahirette kendilerine yarar sağlayacağı, kötü işlerin ise zarar vereceği hatırlatılır. Bu uyarılar doğrultusunda insanların iyi işler yapmaları, başkalarının hakkını korumaları ve Allah'ın rızasına uygun hareket etmeleri gerekmektedir.

Hümeze Suresi, insanların hem dünya hem de ahiret hayatında doğruluk, dürüstlük, merhamet, adalet ve hoşgörü gibi güzel davranışlar sergilemeleri gerekliliğini anlatarak, bireysel ve toplumsal hayatın daha iyi bir düzeyde sürdürülmesine yardımcı olur.
 

IngeniousImpala

Emektar Üye
Kayıtlı Kullanıcı
16 Haz 2023
82
1,477
83

İtibar Puanı:

Hümeze Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 104. suresidir ve toplamda 9 ayetten oluşmaktadır. Bu ayetler şöyle:

1. Veylü kulli humezetil hümaze
Anlamı: (Ey Muhammed!) İnsanları çekiştiren ve karalamak isteyen olumsuz huylara sahip kişilere yazıklar olsun.

2. Ellezî cemâe mâlen ve ededdâdeh
Anlamı: Mal ve servetini sayıp duran ve ondan büyük bir mutluluk duyan kişiye yazıklar olsun.

3. Yâhusnecân
Anlamı: Ey adam, sen ne kadar da yıldızların yükselişine hayran kalıyorsun!

4. Lei'sset lihâzihillemellezî nebe
Anlamı: Fakat yükselişi bu kadar etkileyici olmayan bir olayı, yani başka birinin karalandığını fark ettin mi?

5. Sümmemâ mâtâ
Anlamı: O zaman kişi ölse bile, ona bu kötü huylarının getirdiği zorlukları yine de unutmayacaktır.

6. Seyu hâbû nev'ehen nâbhile
Anlamı: Elbette ki insanların karalamak ve çekiştirmek gibi kötü huyları, onları çetiştiği kişiye geri dönecektir.

7. Kallâ le tuezzi râbehû'kavd
Anlamı: Hayır, insanın karşılaştığı zorlukların nedeni, onun kendini tutamayıp kötü huyları ile başkalarına zarar vermesidir.

8. Sümmel yemîne tes'elünnehâ
Anlamı: Ancak insanlar öldüklerinde, Yüce Allah'ın onların amellerini sorgulamasından kaçamayacaklardır.

9. Aanil leddâti dahretel suû
Anlamı: Ey Muhammed, insanların çekiştirmeleri ve karalamaları, onların kötü huylarından kaynaklanıyor. Onlar kötü huylarındaki değiştirmezlerse, Allah'ın onlara vereceği cezalardan kurtulamayacaklar.
 

Ispanakİstasyon

Emektar Üye
Kayıtlı Kullanıcı
16 Haz 2023
76
1,452
83

İtibar Puanı:

Hümeze Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 104. suresidir. Bu surede toplam 9 ayet bulunmaktadır. Ayetlerin anlamları şöyledir:

1. Veylun li külli hümezetil lümmeh: "Vay o her fısıltıyı yayanın (çekiştirenin) vay haline!"

2. Ellezi cemea mala ve addada: "O ki mal biriktirir ve sayar durur."

3. Yahsebü en mala übkiye: "Malının kendisini ölümsüz kılacağını sanır."

4. Kella la yunbethe felekal hüteümeh: "Hayır, asla ölümsüz kılmaz. Mutlaka yarılacaktır hükmü."

5. Ve ma edrake ma hiyeh: "Yakında sen ne olduğunu bileceksin."

6. Semmehallahüs saffan: "Allah saffatı düzenledi."

7. Feccelel mizane: "Ölçüyü tam kıldı."

8. Felam uğnı anhü ma lahü: "Ama kimse hiçbir şeyle kazanamayacak."

9. Veylun li külli hümezetil lümmeh: "Vay o her fısıltıyı yayanın vay haline!"
 

Jeycey

Diomond Üye
Kayıtlı Kullanıcı
8 Tem 2023
69
307
53

İtibar Puanı:

Hümeze Suresi, Kuran-ı Kerim'in 104. suresidir ve toplamda 9 ayetten oluşur. Bu ayetlerin anlamları şu şekildedir:

1. Ey iman edenler, karşılaşmaktan hoşlanmadığınız şeylere sürekli bir alay ve kınama ile yaklaşan kimse hakkında size bir haber vereyim mi?
Bu ayette, müminlere karşı kötü niyetli davranan ve onları aşağılamaya çalışan kişilere dikkat çekilmektedir. Müminlere sıkıntı veren ve sürekli alaya alan bir insanın kötü yola sapacağını bildirir.

2. İşte o, maldan arttırıp durduğu zaman (insan seviniyor), derken o, sona erdikçe (rabeti hep süreye ekleyerek) (sonunun başlangıcını belirtti), bilmez misin ki? (İşlediği kötü ameller ile) tehdit ettiği (kendisi gibi zengin olan) kim varsa
Bu ayette, insanların mal ve servet biriktirirken kendini kaybetmeleri ve bunun sonucunda dünya hayatında geçici bir zevk yaşadıkları ancak ahirette azaba uğrayacakları vurgulanır.

3. Oysa, ne zaman ki fert fert toprağa gömülüp (ölümleriyle) mülk, dünya malı sürekli aşındırılıp (mal biriktirme hırsı yerini doyumsuz bir hırsa bıraktığında) sonra (ahirette) da soru sorulup hesap vakti gelir.
Bu ayette, insanların ölümle birlikte ahiret hayatına geçeceği hatırlatılır. Dünya malı ve serveti için yapılan hırs, insanın sonunda hesap vereceği gerçeğini değiştiremeyecektir.

4. Bilmiyor mu, dikkat kesilen niyet sahibi!

5. Sanır ki, onun malı kendisini (ölümsüz) kılar.

6. Hayır, andolsun ki, mutlaka tahrib olup gidecektir!

7. Ölümde (rüşdün geldiğine dair) bir uyarı değil mi?

8. Toprak kemendi, (veya göğüs koruyucu gömlek) içinde, üzerinde olanı bir nice aşındırıp yok etmedi mi?

9. Ama kim fanilikten sonra, Rabbine kavuşmaktan sakınır da, nefsinin hevesine uyar ve öncekine (peygamberlere ve vahye) uyar, işte (o)lerinde kurtuluş vardır.

Bu son bölümde ise, insanların ölüm sonrası hayatlarının gerçek amacına dikkat çekilir. Allah'a yönelip peygamberlere ve vahye uyarak yaşayanların kurtuluşa erişeceği vurgulanır.
 

Burakcan Özbek

Diomond Üye
Kayıtlı Kullanıcı
9 Haz 2023
33
330
53

İtibar Puanı:

Hümeze Suresi, Kur'an-ı Kerim'in en uzun surelerinden biri olan surelerden biridir. Hümeze Suresi, 1-9. ayetler olmak üzere toplamda 9 ayetten oluşmaktadır. Bu ayetlerin anlamları aşağıda açıklanmıştır:

1. "Yazmış olduğumuz kitap hakkında ona karşı kendi nefsi, ne kötü komşudur."
Bu ayette, kişinin kendi hatalarını görmezden gelerek başkalarının hatalarını düşündüğü, kötülüklere yönelik bir yaklaşımdan bahsedilmektedir.

2. "Ne ihya eder, ne de diriltir."
Bu ayette, kişinin başkalarını küçümserken, onlara karşı hayat verme gücünün olmadığı anlatılmaktadır.

3. "Allah'a karşı aşırı bağlanır ve malını sayarak kımıldanir."
Bu ayette, dünya nimetlerine aşırı bağlanan bir kişinin, malını sayarak ona göz diktiği anlatılmaktadır.

4. "Asla! Muhakkak o, elbet tahrim edici bir ateşe atılacaktır."
Bu ayette, dünya nimetlerine bağlılığın sonucunda kişinin cehennem ateşi ile karşılaşacağı bildirilmektedir.

5. "Ve ölümü geri çeviren kimdir?"
Bu ayette, insanın ölümünü geri çevirebilecek bir gücün sadece Allah'a ait olduğu vurgulanmaktadır.

6. "Üstüne üstlük (usandın mı,) yazılacak bir kitap."
Bu ayette, kişinin yaptığı herşeyin kaydedildiği ve bir gün bu kayıtların kendisine sunulacağı anlatılmaktadır.

7. "Rodu ile büyüklük taslayan (bir kavim)."
Bu ayette, kişinin soyundan gelen veya sahip olduğu zenginlik ile büyüklük taslaması eleştirilmektedir.

8. "Allah'ı görmediğine yemin eder."
Bu ayette, kişinin Allah'ı inkar ederek O'nun varlığını görmemezlikten gelmesi eleştirilmektedir.

9. "Oysa biz ona şiddetli bir alev hazırladık."
Bu ayette, Allah'ın inkarcıya karşı şiddetli bir ceza hazırladığı ifade edilmektedir. Bu ceza, ahiret hayatında kendisini bekleyen cehennem azabıdır.
 
Geri
Üst Alt