Sorun Cevaplayalım

Merak ettiğiniz tüm soruları yanıtlıyoruz.

Çözümlenmiş Sorunlar

Kolay çözüm yolları ve anlatımları.

Destek Ekibimiz Sizlerle

+90 322 613 45 45

Farklı ahlaki teoriler nelerdir ve bu teoriler arasındaki felsefi farklılıklar nelerdir?

Paylaşımı Faydalı Buldunuz mu?

 • Evet

  Oy: 64 100.0%
 • Hayır

  Oy: 0 0.0%

 • Kullanılan toplam oy
  64

Earlebah

Kayıtlı Kullanıcı
Kayıtlı Kullanıcı
3 Haz 2022
33
265
28

İtibar Puanı:

Farklı ahlaki teorilerin öncelikle bir aksiyomu veya temel prensibi vardır ve bu prensipler, doğru davranışların belirlenmesinde kullanılır. Bazı temel ahlaki teoriler şunlardır:

 1. Deontoloji: Bu teori, ahlaki eylemin doğru veya yanlış olduğunu belirleyen ahlaki kurallara dayanır. Bu kurallar, evrensel ilkelerdir ve genellikle doğru eylemleri belirlemek için kullanılırlar. Deontolojik teori, Kant'ın "Kategorik İmperatif" felsefesi gibi örnekler içerir.
 2. Sonuç Merkezci Teoriler: Bu teoriler, bir eylemin doğruluğunun sonucuna dayanır. Bir eylem doğruysa, o eylemin sonuçları olumlu olacaktır. Bu teoriler, utilitarizm veya sonuç merkezli ahlak gibi örnekler içerir.
 3. Erdem Merkezli Teoriler: Bu teoriler, bireyin karakterine, motive edici niyetlerine ve davranışlarına dayanır. Bir eylemin doğru veya yanlış olduğu, o eylemin sahip olduğu erdeme veya ahlaki niteliğe göre belirlenir. Bu teori, Aristoteles'in erdem etiği gibi örnekler içerir.
Bu teoriler arasındaki felsefi farklılıklar, aksiyomları veya temel prensipleri belirlemede kullanılan farklı yaklaşımlardan kaynaklanır. Deontolojik teori, evrensel ilkeleri kullanırken, sonuç merkezli teori, eylemlerin sonuçlarını kullanır. Erdem merkezli teori, davranışların sahip olduğu erdeme dayanır. Bu farklı teoriler, belirli bir ahlaki konuda doğru davranışın ne olduğunu belirlemede farklı yaklaşımlar kullanır.

Bununla birlikte, bu teoriler arasındaki ayrım belirgin olmayabilir ve bazı teoriler, diğerlerinin fikirlerini birleştirerek bir sentez oluşturabilir. Bu nedenle, ahlaki teorilerin birbirleriyle olan farklılıkları, bir bütün olarak anlaşılmalı ve doğru davranışın belirlenmesinde farklı yaklaşımların kullanılması gerektiğini anlamak önemlidir.
 

Adana

Kayıtlı Kullanıcı
Kayıtlı Kullanıcı
28 Kas 2019
44
1,435
83
Adana

İtibar Puanı:

1. Deontolojik Etik: Bu teori, bir eylemin doğruluğunun sonucuna bağlı olmadığını, ancak bir eylemin doğruluğunun doğrudan eylemin kendisine bağlı olduğunu savunur. Başka bir deyişle, bu teori, bir eylemin doğru veya yanlış olup olmadığına karar vermek için etiğin, ahlaki ilkelerin ve değerlerin periyodik bir değerlendirmesini yapar. Deontolojik etik, hukuk ve ahlaki yükümlülüklerin oluşturulduğu “evrensel etik” kavramına dayanmaktadır.

2. Teleolojik Etik: Bu teori, bir eylemin doğruluğunun sonucuna bağlı olduğunu ve bir eylemin doğru veya yanlış olduğunun belirlenmesinde sonuçların rol oynadığını savunur. Bu teori iki bölüme ayrılmaktadır; içsel teleolojik ve harici teleolojik. İçsel teleolojik, bir eylemin doğruluğunu eylemin kendisiyle belirleyen oluşumdur. Harici teleolojik, bir eylemin doğruluğunun sonucuna dayanır.

3. Ödev Etik: Bu teoride, bir eylemin doğruluğunun ve yanlışlığının belirlenmesi, bir bireyin belirli ödevlerini yerine getirip getirmediğine dayanmaktadır. Bu teori, bir bireyin topluma ve başkalarına karşı ahlaki sorumluluğunu vurgular.

4. Erdem Etik: Bu teori, bir bireyin bir eylemi ne kadar iyi yapacağına değil, ne kadar iyi niyetle yaptığına odaklanır. Bu teori, bir bireyin ahlaki erdemlerini belirlemeye çalışır ve kişinin karakterini geliştirmesi gerektiğine inanır.

Bu teoriler arasındaki temel felsefi farklılık, bir eylemin doğruluğunu belirlemede kullanılan ölçütlere dayanıp dayanmadıklarıdır. Örneğin, deontolojik etik, ahlaki ilkeleri ve değerleri, ödev etiği, ahlaki sorumlulukları, teleolojik etik ise sonuçları temel alır.Öte yandan, erdem etik, ahlaki erdeme odaklanır ve bir kişinin doğru davranışlarını belirleyen niteliklerini geliştirmeyi amaçlar.
 

Afyon

Kayıtlı Kullanıcı
Kayıtlı Kullanıcı
11 Ara 2019
31
1,766
83
Afyon

İtibar Puanı:

Farklı ahlaki teoriler arasında şunlar yer alır:

1. Deontoloji: Bu teoriye göre, ahlaki eylemin kendisi önemlidir ve onun sonucu değil. İnsanlar doğru ve yanlış arasında ayrım yapmak için ahlaki kural ve ilkeleri kullanmalıdır. Kant'ın etiği bu teoriye örnektir.

2. Teleoloji: Bu teoride, ahlakın amacı mutlu bir yaşamın sağlanmasıdır. Eylemlerin doğruluğu, sonuçlarına göre değerlendirilir. Aristoteles'in etiği bu teoriye örnektir.

3. Damgalama etiği: Bu teoriye göre, eylemin doğruluğu bireyin veya toplumun kabul ettiği davranışa göre belirlenir. Kural ve ilkeler değil, toplumsal normlar belirleyici rol oynar. Sosyoloji ve sosyal psikoloji de etkendir.

4. Yönsel seksi teoriler: Bu teoride, insanların eylemleri bir amaç veya hedefe doğru yönelik kabul edilir. Yosun, Hazırlık, Eylem ve Geribildirim adlı dört aşamadan oluşan bir süreç önerilir. Bu süreç eylemlerin doğruluğunu belirlemede rol oynar.

Bu teoriler arasındaki felsefi farklılıklar şunları içerir:

1. Deontoloji ve teleoloji, eylemin doğruluğunu belirlemek için ayrı bir ölçüt kullanırken, damgalama etiği ve yönsel seksi teori, etiğin belirlenmesinde toplumsal faktörleri vurgular.

2. Deontoloji, ahlaki kuralların ve ilkelerin önemini vurgularken, teleoloji, sonuçların önemini vurgular.

3. Damgalama etiği, toplumsal normlara ve değerlere dayalı bir etik yaklaşımı desteklerken, yönsel seksi teoride eylem hareketinin doğruluğu, hedef ve amaçlara ulaşıp ulaşmadığına bağlıdır.
 

Ağrı

Kayıtlı Kullanıcı
Kayıtlı Kullanıcı
11 Ara 2019
28
1,483
78
Ağrı

İtibar Puanı:

1. Deontoloji: Deontolojik ahlaki teori, eylemlerin doğru veya yanlış olup olmadığını belirli kurallara göre değerlendirir. Eylem sonuçlarına göre değil, eylemin kendisiyle ilgilenir. Eylemler belli bir ahlaki standartta doğru ya da yanlış kabul edilir. Örneğin, birinin başka bir kişiyi öldürmesi kesinlikle yanlıştır, çünkü öldürmek yanlış bir eylemdir.

2. Sonuççuluk: Sonuççuluk ahlaki teorisi, eylemlerin doğru veya yanlış olup olmadığını sonuçlarına göre değerlendirir. Bir eylemin doğru ya da yanlış olduğu, eylemin sonucu oluşturur. Eğer eylem iyi sonuçlar doğurursa, o zaman eylem iyi kabul edilir. Örneğin, birisinin bir başka kişiyi öldürmesi doğru olabilir, eğer o kişi bir teröristse ve öldürmek sayısız masum insanın hayatını kurtaracaksa.

3. Egoizm: Egoist ahlaki teori, bireysel çıkarlar ve mutluluğun bireyler için en önemli şey olduğunu savunur. Bireylerin hareketleri çoğunlukla kendi çıkarlarına yöneliktir. Egoist bir kişi, başka birinin mutluluğunu veya refahını dikkate almayabilir. Örneğin, bir kişi, bir başkasına bir iyilik yaparsa, sadece karşılığını alma ihtimali olduğu için değil, bir başkasının mutlu olmasını görmekten zevk alabilir.

4. Virtü Etik: Virtü etiği ahlaki teorisi, kişinin karakteri ve davranışlarına odaklanır. Bu teoriye göre, etik doğru davranmak ve iyi bir karakter sahibi olmaktan geçer. Virtü etiği, insanlar arasındaki ilişkileri düzenler ve uygun rehberlik sağlar. Örneğin, dürüstlük, sağduyu ve adalet gibi erdemlerle donanmış bir birey, diğer insanlarla daha iyi iletişim kurabilir ve daha derin bir hayat deneyimi yaşayabilir.

Bu ahlaki teoriler arasındaki felsefi farklılıklar, eylemlerin doğru veya yanlış kabul edilmesinde farklı önceliklerin ve önceliklerin olmasıdır. Deontoloji, eylemlerin doğru veya yanlışlığına öncelik verirken, sonuççuluk eylemin sonuçlarına öncelik verir. Egoizm, bireysel çıkarları ve mutluluğu özendirirken, virtü etiği ise insanların karakterini ve davranışlarını önemsiyor.
 

Ayaz

Kayıtlı Kullanıcı
Kayıtlı Kullanıcı
11 Şub 2023
41
691
83

İtibar Puanı:

1. Deontolojik Etik: Bu teoriye göre, doğru olan eylem yapısal özellikleriyle tanımlanır. Eylemin sonuçlarından ziyade doğru ve yanlışın neler olduğuna ilişkin ilkelere dayanır. Deontolojik etik, eylemin kendisine öncelik verir.

2. Sonuçcu/Yararcı Etik: Bu teoriya göre, doğru olan eylem, sonuçlarına bağlı olarak değerlendirilir. Eylemin amacı, en fazla faydayı sağlamak olmalıdır.

3. Erdem Etik: Erdem etik, eylemin yalnızca doğru ya da yanlış olduğunu değil, aynı zamanda kimin yaptığını da dikkate alır. Doğru olan eylem, insanın karakterine ve erdemlerine uygun olan eylemdir.

4. Maksimizan Etik: Bu teori, doğru ve yanlışların yanı sıra, daha metafizik bir düzleme, kişinin davranışının anlamına ve hayat amacına da odaklanır.

Bu teoriler arasındaki felsefi farklılıklar, ahlaki ilkelerin neye dayandığı, eylem ve sonuçların nasıl değerlendirildiği ve insanın kendini geliştirme sürecindeki rolünün ne kadar önemli olduğu gibi alanlarda olabilir.
 

SnowHound

Kayıtlı Kullanıcı
Kayıtlı Kullanıcı
6 Tem 2020
7
600
78

İtibar Puanı:

1. Deontoloji: Bu teori, doğru ve yanlış arasında ayrım yapmak için belli kuralların, yasaların veya ilkelerin var olduğunu varsayar. Bu nedenle, doğru davranışlar, sadece belirli ahlaki ilkelerin takip edilmesiyle mümkün olabilir ve sonuçlara değil, davranışların kendisine odaklanılır. Bu teoride, ahlaki karar verme sürecinde bireysel ahlaki değerler veya hedefler devre dışı bırakılır.

2. Teleoloji: Bu teori, ahlaki davranışları değerlerinin doğru sonuçlara ulaşmayı amaçladığını varsayar. Yani, doğru davranışı belirleyen unsur, belirli bir amaca veya sonuca ulaşıp ulaşılamayacağıdır. Bu nedenle, teleolojide doğru davranış, olumlu sonuçlara yol açan davranıştır. Ayrıca bu teoride, bireyin kendine ait ahlaki değerleri ve hedefleri karar verme sürecinde önemli bir yer alır.

3. Virtue Ethics:Bu teori, doğru davranışın, bireyin belirli niteliklerini geliştiren ve onları iyi bir insan haline getiren özelliklerle ilgili olduğunu savunur. Bireyin karakteri, ahlaki karar vermede önemli bir rol oynar. Yani, doğru davranışlar bireyin ahlaki niteliklerini yansıtmasıyla belirlenir.

4. Utilitarizm: Bu teori, ahlaki davranışı, belirli bir amaca ulaşılmak için en büyük faydayı sağlayacak davranışlar olarak görür. Bu teoriye göre, doğru davranışlar, en fazla miktarda mutluluk veya fayda sağlayacak olan davranışlardır. Ayrıca utilitarizmde bireysel ahlaki değerleri terk etmek, doğru davranış kararı verirken sonuçları seçmek açısından önemlidir.

Bu teoriler arasındaki felsefi farklılıklar, doğru davranışın belirlenmesinde farklı unsurlara odaklanmalarından kaynaklanır. Deontoloji, davranışın kendisine, teleoloji sonuçları, erdem etiği niteliklere ve utilitarizm faydaya odaklanır. Bu nedenle, bu teoriler birbirinden farklı ahlaki sorunlara farklı yaklaşımlar getirirler ve aynı ahlaki problemlere farklı çözümler önerirler.
 

Küstüm

Kayıtlı Kullanıcı
Kayıtlı Kullanıcı
10 May 2023
55
295
33

İtibar Puanı:

1. İlke-Tabanlı Etik: Bu teori, eylemlerin doğru veya yanlış olmasının belirli bir ilkeye uygun olup olmadığına odaklanır. Bunun anlamı, belirli bir ilkenin (örneğin, insanların eşitliği) doğru olduğuna inanıyorsanız, hareketlerinizin insan eşitliği ilkesine uygunluğuna göre değerlendirileceği anlamına gelir. Bu teoride felsefi farklılık, farklı ilkelere odaklanabilecek konular üzerinde yoğunlaşır.

2. Sonuç-Tabanlı Etik: Sonuç-Tabanlı Etik, eylemlerinin doğru olup olmadığını kendi sonuçlarına göre değerlendirir. Bu teorinin savunucuları, bir eylemin doğru veya yanlış olması için sonucunun mutlaka iyi olması gerektiğine inanırlar. Felsefi farklılık, bazı sonuçların ciddi şekilde farklı şekillerde yorumlanabileceği ve bazı sonuçların değerleri hakkında tartışmaların mevcut olabileceği konular üzerinde yoğunlaşır.

3. Erdem Etik: Erdem Etik, eylemlerin doğruluğunu karakter özelliklerine (örneğin, dürüstlük ve adalet gibi erdemlere) göre değerlendirir. Bu teori, belirli bir kişiliğin sahip olduğu özelliklerin doğru davranışı belirleyebileceği fikrine dayanır. Felsefi farklılık, hangi karakter özelliklerinin öne çıkması gerektiği ve hangi özelliklerin daha az önemli olduğu konularına odaklanır.

4. Sözleşme Etik: Sözleşme Etik, insanların belirli bir toplumsal sözleşmeye adanmış olduğunu ve bu sözleşmeye uygun davranan bir toplum üyesinin doğru davrandığına inanır. Bu teori, eylemlerin doğru veya yanlış olarak görülmesinin toplumsal sözleşmeye uygunluğuna göre belirlenmesi fikrine dayanır. Felsefi farklılık, hangi sözleşmelerin kabul edilebilir veya kanunsuz olduğu gibi konular üzerinde yoğunlaşabilir.
 

Şerife Özdemir

Kayıtlı Kullanıcı
Kayıtlı Kullanıcı
22 Haz 2020
8
1,143
78

İtibar Puanı:

Ahlaki teoriler, ahlaki değerlerin ve eylemlerin neye dayandığına ve nasıl justifiye edildiğine ilişkin farklı görüşleri içerir. Bazı önemli ahlaki teoriler şunlardır:

1. Deontoloji: Bu teori, ahlaki eylemin doğru ya da yanlışlığının kendisinde, yani kural ve prensiplerin uygulanmasında yattığını iddia eder. Deontolik teoriler, ahlaki eylemlerin evrensel kategorik imperatiflerinin uygulanmasına uygun olup olmadığına, insan haklarına saygı gösterip göstermediğine ve zorbalık, sözde rasyonel sebepler ve benzeri sebeplerle işlenen cinayetler gibi ahlaki özellikleri içeren generalizasyonlara uygun olup olmadığına göre değerlendirilir.

2. Teleoloji: Bu teori, ahlaki eylemin doğru ya da yanlışlığının sonucunda, yani nesnel amaçlar, hedefler veya maksatlar çerçevesinde değerlendirildiğini iddia eder. Teleolojik teoriler, eylemlerin birinin netedeki sonuçlarına göre ne kadar faydalı olduğuna, toplumu veya bireyleri mutlu veya tatmin etmek için ne kadar etkili olduğuna, zararın minimum tutulmasını sağlamak için ne kadar uygun özelliklere sahip olduğuna veya başka türlü kişisel veya evrensel amaçlarla uyumlu olup olmadığına göre değerlendirilir.

3. Eristik teori: Bu teori, ahlaki eylemin doğru ya da yanlışlığının, bir başkasına üstünlük sağlama meselesini uygun şekilde yönettiği veya etraftakilere zarar vermediği durumlarda işlenmiş olması gerektiğini iddia eder. Bu teorik yaklaşım genellikle dayanışmayı, karşılıklı saygıyı ve etik değerlerin gerekliliğini vurgular.

Bu teorik yaklaşımlar arasındaki farklılıklar, ahlaki eylemin doğru ya da yanlış olarak değerlendirilmesinin farklı boyutlarını kapsadıkları gerçeğine dayanmaktadır. Deontolojik teoriler, işleme açıklıkla belirlenmiş prensip ve kurallara odaklanarak, ahlaki eylemin mantıki doğruluğuna, teleolojik teoriler ise eylemin nihai sonuçlarına odaklanarak ahlaki eylemin performansına bakar. Eristik teoride ise adil olmanın ve zarar vermemenin önemini vurgulanırken, dayanışma ve karşılıklı saygı gibi değerler ön planda tutulur.
 

Samantazbr

Kayıtlı Kullanıcı
Kayıtlı Kullanıcı
9 Tem 2022
30
199
28

İtibar Puanı:

1. Deontolojik Teori: Bu teori, eylemlerinin doğru veya yanlış olduğuna karar vermek için etik kurallara uymayı gerektirir. Bu kurallar genellikle evrensel olarak kabul edilir ve bağlamdan bağımsızdır. Deontolojik teorinin en önemli uygulayıcısı Immanuel Kant'tır.

2. Sonuç Odaklı Teori: Bu teori, bir eylemin doğru veya yanlışlığını sonuçlarına göre belirler. Bu teoride, eylem olumlu sonuçlar yaratıyorsa doğrudur ve olumsuz sonuçlar yaratıyorsa yanlıştır. Bu teorinin en önemli uygulayıcısı John Stuart Mill'dir.

3. Erdem Odaklı Teori: Bu teori, insanların iyi bir hayat sürdürmek için hangi erdemleri uygulaması gerektiğine odaklanır. Erdemler, iyi davranışları teşvik eden kalıcı nitelikler olarak tanımlanır. Aristoteles, erdem öğretisinde önemli bir rol oynamıştır.

4. Çoğulcu Teori: Bu teori, bir eylemin doğru veya yanlış olup olmadığını belirleyen faktörlerin birden fazla olduğunu kabul eder. Çoğulculuk, etik sorunlara farklı bakış açılarından yaklaşarak bir durumda neyin doğru veya yanlış olduğunu belirleme sürecinde esneklik sağlar.

Bu teoriler arasındaki felsefi farklılıklar, etik sorunlarla nasıl başa çıkılacağına dair farklı yaklaşımları yansıtır. Deontolojik teori, evrensel kurallara uymayı gerektirirken, sonuç odaklı teori, eylemin sonuçlarına odaklanır. Erdem odaklı teori, insanların iyi hayat sürdürmek için hangi erdemleri uygulaması gerektiğini belirlerken, çoğulcu teori farklı bakış açılarından etik sorunlara yaklaşmayı önerir.
 

HenryEvink

Kayıtlı Kullanıcı
Kayıtlı Kullanıcı
26 Tem 2022
27
193
28

İtibar Puanı:

Farklı ahlaki teoriler, ahlaki karar verme ve etik davranışların hangi prensiplere veya değerlere dayandığına bağlı olarak sınıflandırılabilir. Aşağıdakiler bazı yaygın ahlaki teorilerdir:

1. Deontolojik Etik: Bu teoriye göre ahlaki eylem, doğru veya yanlış olarak tanımlanmış bir dizi prensipe uymakla ölçülür. Bu teoriye göre ahlaki eylemler, insan hakları, dürüstlük, adalet ve dürüst olma gibi evrensel ilkelerle yönlendirilir.

2. Teleolojik Etik: Teleolojik etik, eylemlerin sonuçlarına odaklanır ve ahlaki eylemler, en iyi sonuçları elde etmek için en uygun olanı yapmakla ölçülür. Bu teori, faydacılık ya da sonuççu etik olarak da bilinir.

3. Etik Atfetme: Bu teoriye göre ahlaki eylemler, belirli özelliklerin sahip olduğu kişiler tarafından gerçekleştirilirse doğru veya yanlış olarak tanımlanabilir. Bu özellikler, erdemler veya karakter özellikleri olabilir.

4. Nihilizm: Nihilist ahlak, herhangi bir objektif doğru veya yanlış olmadığını savunur ve bu nedenle ahlaki kararlar da nesnel değildir.

Bu teoriler arasındaki felsefi farklılıklar, ahlaki karar vermenin nasıl yapılacağına, ahlaki eylemlerin temel ilkelerine, ahlaki eylemlerin sonuçlarına veya ahlaki eylemleri yapan kişinin karakterine yönelik vurgulardaki ayrılıklarda yatar.
 

DavidKicle

Kayıtlı Kullanıcı
Kayıtlı Kullanıcı
11 Tem 2022
20
148
28

İtibar Puanı:

1. Deontoloji: Deontoloji, ahlaki eylemleri doğru ya da yanlış olarak belirleyen ahlaki kurallara dayanan bir teoridir. İnsanların davranışları, ahlaki yükümlülükleri yerine getirme konusunda bağlı olduğumuz ahlaki ilkeler tarafından yönlendirilir. Felsefi olarak, deontoloji, eylemlerin amaçlarından bağımsız olarak doğru ya da yanlış olduğunu savunur.

2. Sonuççuluk: Sonuççuluk, ahlaki eylemleri etkilerine göre doğru ya da yanlış olarak belirleyen bir teoridir. En büyük faydayı sağlayan eylemler doğru kabul edilirken, en az faydaya neden olanlar yanlış kabul edilir. Felsefi olarak, sonuççuluk, eylemlerin sonuçlarına odaklanır ve amacı, en fazla fayda sağlamak için eylemlerin sonuçlarına dikkat eder.

3. Erdemiçilik: Erdemiçilik, ahlaki eylemleri insan erdemlerine göre doğru ya da yanlış olarak belirleyen bir teoridir. İnsanlar özellikleri, erdemleri, iyi karakterleri ve özellikleriyle bilinirler. Bu nedenle, ahlaki eylemlerimiz, bir erdemin bir ifadesi olarak değerlendirilir. Felsefi olarak, erdemiçilik, ahlaki karakterlerin insan doğasının bir parçası olduğunu savunur ve insanların bu doğal karakterlerini ortaya çıkarmaları gerektiğini savunur.

Bu ahlaki teoriler arasındaki felsefi farklılıklar, ahlaki eylemleri hangi kriterlere göre değerlendirdiğimizle ilgilidir. Deontoloji, eylemlerin amaçlarına göre, sonuççuluk, sonuçlarına göre, erdemiçilik ise insan karakterleri ve erdemleri açısından ahlaki eylemleri değerlendirir.
 

Turgay Yılmaz

Kayıtlı Kullanıcı
Kayıtlı Kullanıcı
2 May 2023
35
204
28

İtibar Puanı:

Farklı ahlaki teorileri incelemek, ahlaki kararlarımızı temellendirmeye yardımcı olabilir. Ahlaki teoriler, temel olarak doğru ya da yanlış davranışları belirlemek için farklı yaklaşımlar sunarlar. Bazı yaygın ahlaki teoriler arasında deontoloji, utilitarizm ve erdemi etiği bulunur.

Deontolojik teori, ahlaki eylemlerimizi, doğru ya da yanlış olmalarına bakmaksızın, birincil ahlaki prensiplere göre değerlendirir. Bu teoriye göre, bazı eylemler, doğal olarak yanlış olduğundan, bu eylemler asla mazeretlenemez ve bunları yapmak etik açıdan kabul edilemezdir.

Utilitarizm, bireylerin ve toplumun refahını en üst düzeye çıkarmayı amaçlar. Bu teorinin temel amacı, ahlaki eylemlerimizin sonuçlarının etik açıdan faydalı mı yoksa zararlı mı olduğunu belirlemektir.

Erdem etiği, insanları ahlaki karakterlerine göre değerlendirir. Bu teori, doğru ve yanlış davranışları değil, doğru karakter özelliklerini önceler. Örneğin, dürüstlük, cömertlik ve sadakat erdem etiğinin önemli yönleri arasındadır.

Her teorinin benzersiz bir perspektifi vardır. Deontolojik teori, ahlaki zorunlulukları öne sürerken, utilitarizm, net sonuçlar sağlamayı hedefler. Erdem etiği, doğru karakter özellikleri ile doğru davranışları bağdaştırır. Bu ahlaki teoriler arasındaki felsefi farklılıklar, bize farklı bir bakış açısı sunar ve ahlaki kararlarımızı şekillendirir.
 

Richardurger

Kayıtlı Kullanıcı
Kayıtlı Kullanıcı
29 Haz 2022
25
169
28

İtibar Puanı:

1. Deontoloji: Deontolojik teoriler, ahlaki eylemi doğrudan doğruya ahlaki kuralların veya yasaların uygunluğuna göre değerlendirir. Temel felsefi fark, eylemin kendisinin ne olduğu yerine, eylemin nasıl yapıldığına odaklanmasıdır.

2. Teleoloji: Teleolojik teoriler, amaca yöneliklik veya sonuçlara odaklanır. Bu teorilere göre, bir eylemin ahlaki değeri, o eylemin sonuçlarına ve hedeflerine bağlıdır.

3. Etik erdem: Etik erdem teorileri, karakter ve erdemlilik üzerine odaklanır. Buradaki fark, ahlaki eylemler yerine, ahlaki erdemliliğin nasıl yaşanacağına odaklanmasıdır.

4. Hümanizm: Hümanist teoriler, insanların doğasının iyi olduğunu varsayar ve bu nedenle herkesin doğası gereği ahlaki olduğunu iddia eder. Buradaki fark, doğanın iyi olduğu varsayımıdır.

5. Relativizm: Relativist teoriler, ahlaki değerleri değişkene bağlı olarak gösterir. Felsefi fark, herkes için aynı olan ahlaki değerler yerine, ahlaki değerlerin değişkene bağlı olduğunu varsayer.

Bu ahlaki teoriler arasındaki felsefi farklılık, ahlaki soruşturmalara çeşitli yaklaşımlar sağlar ve her teori, ahlaki sorunları ele almak için farklı bir çerçeve sunar.
 

MichaelLonee

Kayıtlı Kullanıcı
Kayıtlı Kullanıcı
18 Ocak 2023
18
149
28

İtibar Puanı:

Farklı ahlaki teoriler arasında aşağıdakiler bulunur:

1. Deontoloji: Bu teori, etik değerlendirmenin ahlaki eylemin içerdiği işlemlere ve niyetlere dayandığını belirtir. Eylemin doğru veya yanlış olması, eylemin doğası, niyet, motive ve eylemin işlenme şekliyle ilgilidir.

2. Teleoloji: Bu teori, ahlaki eylemin sonucuna göre değerlendirildiğini belirtir. Eylem, öngörülebilir sonuçlarına göre iyi veya kötü olarak değerlendirilir.

3. Virtue etiği: Bu teori, ahlaki eylemler yerine insan karakterine odaklanır. İnsanların doğru davranışlar göstermek için iyi bir karaktere sahip olmaları gerekir.

4. Consequentialism: Bu teori, ahlaki eylemin sonucuna göre değerlendirildiğini belirtir. Eylemler, sonuçlarına bağlı olarak doğru veya yanlış olarak değerlendirilir.

5. Utilitarizm: Bu teori, insanların mutluluğunu artırmanın doğru ahlaki eylem olduğunu belirtir. Eylemin, toplumun genel mutluluğuna katkıda bulunması gerektiğini belirtir.

Bu teoriler arasındaki felsefi farklılıklar, değerlendirme kriterleri açısından değişir. Deontoloji, eylemin doğasına ve nedenine dayanırken, teleoloji, eylemin sonucuna odaklanır. Virtue etiği, insan karakteri ve doğru davranışlarla ilgilenirken, sonuç olarak Consequentialism ve Utilitarizm, sonuca dayalı ahlaki eylemler ile ilgilidir.
 

Lesliehor

Kayıtlı Kullanıcı
Kayıtlı Kullanıcı
5 Ocak 2023
27
184
28

İtibar Puanı:

Ahlaki teorilerin felsefi farklılıkları genellikle ahlaki değerlerin kaynağına ve ölçütlerine, ahlaki eylemlerin değerlendirilmesinde kullanılan kriterlere ve büyük ahlaki kavramların yorumlanmasına ilişkindir. En yaygın ahlaki teoriler şunlardır:

1. Utilitarizm: Bu teoriye göre, ahlaki eylem, eylemin sonucunda yararlılık sağlama oranına bağlıdır. Yani, bir eylem yararlı olduğu ölçüde ahlaki olarak doğrudur. Utilitarizm, doğal olarak, eylemleri ölçen bir fayda hesabından bahseder. Ancak, utilitarizmdeki ana fikir, eylemlerin etkilerinin yararlı olup olmadığını ölçmek için belirli bir yöntem kullanılmasıdır.

2. Deontoloji: Bu teoriye göre, ahlaki eylem, eylemin kendisinde yer alan belirli bir ilkeye dayanır. Yani, bir eylem, prensibe bağlı olarak doğru veya yanlış olabilir. Deontoloji, ahlaki eylemler için kapsamlı bir dizi kurallar sağlar ve genel olarak ahlaki ilkelere bağlıdır.

3. Erdemsellik: Bu teoriye göre, ahlaki davranış doğru davranış şeklidir, doğru bir kişilik özelliğine sahip olan biri olarak sağlanabilecektir. Bu teori, ahlaki davranışın aynı zamanda iyi karakterle ilişkili olduğunu savunur.

Bu üç teori arasındaki ana felsefi fark, ahlaki değerlerin kaynağına ve doğruluğunun ölçütlerine ilişkindir. Utilitarizm, sonucun ve faydanın doğru bir yol olduğunu savunurken, deontoloji prensipe dayanır ve erdemsellik kişilikte doğrunun yatması gerektiğini vurgular.
 

Natoshaseree

Kayıtlı Kullanıcı
Kayıtlı Kullanıcı
18 Ara 2020
7
186
28

İtibar Puanı:

1. Deontolojik Ahlak: Deontolojik ahlak, insanların yaptıkları eylemlerin doğru veya yanlış olduğunu belirleyen ahlaki kurallara dayanır. Bu kurallar, genellikle düzenlenmiş bir ahlaki kod ya da etik ilke olarak ifade edilir ve insanların ahlaki eylemlerini bu belirlenmiş ilkelerle uyumlu hale getirmeleri gerektiğini vurgular. Kant'ın ahlaki düşünceleri, bu teorinin bir örneğidir.

2. İhtiyacın Ahlakı: İhtiyacın ahlakı, insanların eylemlerinin sonuçlarına dayanır. Bu teoriye göre, doğru olan eylem, genellikle insanların mutluluğunu veya refahını arttıran eylemlerdir. Utilitarizm, bu teorinin bir örneğidir.

3. Ahlaki Erdemler Teorisi: Ahlaki erdemler teorisi, insanların erdemli davranış örneklerini takip etmeleri ve doğru olanın yapılması gerektiğinde bu örnekleri uygulamaları gerektiğini savunur. Bu teori, Aristoteles'in etik felsefesi ile ilgilidir.

Bu ahlaki teoriler arasındaki felsefi farklılıklar şunları içerebilir:

- Deontolojik ahlak, eylemlerin kendileriyle doğru veya yanlış olduğuna odaklanırken, ihtiyacın ahlakı sonuçların doğru veya yanlış olduğuna odaklanır.
- İhtiyacın ahlakı, genellikle insanların mutluluğunu veya refahını arttıran eylemleri doğru kabul ederken, deontolojik ahlak, belirlenmiş ahlaki kurallara uygunluğu vurgular.
- Ahlaki erdemler teorisi, insanların erdemli davranış örneklerini takip etmeleri ve doğru olanı yapmaları gerektiğini savunurken, diğer teoriler eylemlerin kendilerine, sonuçlarına veya belirli ahlaki kurallara dayanır.
 

Robertvew

Kayıtlı Kullanıcı
Kayıtlı Kullanıcı
26 Ara 2020
8
411
48

İtibar Puanı:

1. Teleolojik Ahlak Teorileri: Teleolojik ahlak teorileri, eylemlerin nedenleri yerine sonuçlarına odaklanır. İçinde bulunduğumuz durumu neyin en iyi hale getireceğini anlamak ihtiyacı dikkate alındığında, bu yaklaşımın kullanılması yaygındır. Teleolojik ahlak teorilerinin farklı türleri arasında egoizm ve utilitarizm sayılabilir.

2. Deontolojik Ahlak Teorileri: Deontolojik ahlak teorilerine göre, doğru ve yanlışın değerlendirilmesi, ahlaki ilkelerden, hükümlerden ve kural ve yasaklardan yola çıkarak belirlenir. Bu teori türünün önde gelen örnekleri arasında Kant'ın ahlakı ve hak teorisi yer alır.

3. Ahlaki Relativizm: Ahlaki relativizm, doğru ve yanlışın kişisel, kültürel ve tarihsel değişkenlere bağlı olduğuna inanır. Bu teori türü, normatif ahlaki teorilerin temel prensiplerini reddeder ve belirsizlik, belirsizlik ve şüphe içinde yaşamanın onun ömrü boyunca üstlendiği hedef olarak kabul eder.

4. Ahlaki Realizm: Ahlaki realizm, doğru ve yanlışın varoluşu ile ilgili temel bir gerçekliğe dayanan bir ahlaki teoridir. Ahlaki nesnelliği ve nesnellikle ahlaki düşüncelerin kavramlarını kabul eder.

5. Ahlaki Feminizm: Ahlaki feminizm, cinsel kimlik, sosyal cinsiyet, eşitsizlik ve herkesin ahlaki konumlarına bakarak ahlaki karar vermeyi ele alır. Ahlaki feminizmin öncülerinden biri olan Carol Gilligan, enstrümantalist ahlak felsefesi teorisini ortaya koydu.

6. Ahlaki Mahremiyet: Ahlaki mahremiyet, herkesin ahlaki değerlerinin özgürce benimseme özgürlüğüne sahip olduğunu, ancak bu özgürlüklerin birbirleriyle çatışabilir olduğunu savunur. Bu teori, John Rawls'un "Adalet Teorisi"nin bir türüdür.

7. Maceralı Ahlak: Maceralı ahlak, bireysel kararların meydan okunması ve yaratıcılığın kullanılması dahilinde nihai amaçlara ulaşma hedefi taşır. Bu teori türü, Joseph Campbell tarafından öne sürülen "kahramanın yolculuğu" olarak da bilinir.

Bu teoriler arasındaki felsefi farklılıklar, normatif ahlaki teorilerin bakış açısından farklıdır ve farklı teorilerin neden sonuç ilişkisine, ahlaki ilkelerin hukukiliğine, nesnel gerçekliği, ahlaki deneyimleri ve hatta cinsiyet ve haklar hakkında farklı bir yaklaşıma sahip olması ile açıklanabilir.
 

Earlebah

Kayıtlı Kullanıcı
Kayıtlı Kullanıcı
3 Haz 2022
33
265
28

İtibar Puanı:

1. Deontolojik etik: Deontolojik etik, eylemin kendisi için doğru veya yanlış olarak kabul edildiği anlamına gelir. Bu teori, ahlaki görevlere ve yasaklara odaklanır. Immanuel Kant'ın görüşlerinin temellerini oluşturur. Kant, 'insanın sonsuz içsel değere sahip olduğunu ve her zaman amaçlara ulaşma aracı olarak kullanılamayacağını' savunduğu kategorik imperatifler adlı bir dizi ahlaki ilkeye dayanır.

2. Sonuçsal etik: Sonuçsal etik, bir eylemin doğru veya yanlış olup olmadığını sonucuna göre değerlendirir. Teleolojik etik olarak da bilinir ve "amaçlar" ve "sonuçlar" arasındaki ilişkiye odaklanır. Bu teoride, bir eylemin doğru veya yanlış olduğuna karar vermek için sonucuna bakılmalıdır. John Stuart Mill'in görüşleri utilitarizm olarak da bilinir ve bir eylemin ne kadar çok insanın mutluluğunu artırdığına göre değerlendirilmesi gerektiğini savunur.

3. Erdem etiği: Erdem etiği, ahlaki karar vermede bireyin karakterini veya kişiliğini öne çıkarır. Bu teoride, eylemler değil, kişiler değerlendirilir ve doğru veya yanlış olarak kabul edilir. Aristoteles, erdem etiğinin temel özellikleri arasında 'akıl', 'cesaret', 'kendine hakim olma' ve 'adil olma' yı belirler.

4. Felsefi krizler teorisi: Felsefi krizler teorisi, kişinin benliği ile çatıştığı zamanlarında kendine karşı koymasına izin vererek ahlaki Yargılarını güçlendirmeyi amaçlar. Georg Wilhelm Friedrich Hegel'in etik görüşü, bireylerin ahlaki zorlanmalarının yargılarına nasıl katkıda bulunduğuna dayanır.

Bu farklı ahlaki teoriler arasındaki felsefi farklılıklar, farklı ahlaki sorulara nasıl yaklaştıkları ve ahlaki kararlar için hangi ölçütlere bağlı kaldıklarıdır. Deontolojik etik, eylemin kendisi için doğru veya yanlış olarak kabul edildiği anlamına gelirken, sonuçsal etik, eylemin doğru veya yanlış olup olmadığını sonuçlarına göre değerlendirir. Erdem etiği, bireylerin karakterini ön plana çıkardığından, felsefi krizler teorisi ise kişinin kendisine karşı koymasına izin verilerek güçlü bir ahlaki karar verme süreci oluşturmayı amaçlar.
 

ErSan.Net 

İçeriğin Derinliklerine Dal
Yönetici
Founder
21 Haz 2019
23,451
1,090,377
113
40
Ceyhan/Adana

İtibar Puanı:

1) İhtiyarlık Etik Teorisi: Bu teoriye göre ahlaki eylemlerin doğruluğu, etik değerler değil, sonuçları tarafından belirlenir. Eylemin sonuçları iyi ise, o eylem doğrudur. Bu teoriye göre, iyi sonuçlar elde etmek için herhangi bir yöntem kullanılabilir.

2) Deontoloji Etik Teorisi: Deontoloji teorisi, ahlaki eylemlerin doğruluğunun, doğru olan eylemde yatmaktadır. Bu teoriye göre, bir eylemin doğruluğu, etik değerlerden ziyade ahlaki kurallara uygunluğuna dayanmaktadır. Örneğin, bir eylem, yasalar doğrultusunda yapılmışsa, bu eylem doğrudur.

3) Beden-tohum İlkeleri Etik Teorisi: Bu teori, bir eylemin doğruluğunun, eylemin gerçekleştiriliş biçimine ve amaçlarına bağlı olduğunu öne sürer. Eylemin amaçları doğru ise, o eylem doğrudur. Bu teori, insan sürekliliğinin korunmasına dikkat çeker ve insana saygı duyulması gerektiğini ileri sürer.

4) Erdem Etik Teorisi: Bu teori, ahlaki eylemlerin doğruluğunu, insandaki kişisel erdemlere göre belirler. Erdemli bir insan, doğru eylemler yapar ve bu sayede doğru bir davranış sergiler. Bu teori, insanın iyi bir kişi olarak eğitilmesine önem verir.

Bu teoriler arasındaki felsefi farklılıklar, ahlaki eylemlerin doğruluğunun belirlenmesinde kullanılan farklı kriterlerdir. Müşterek nokta ise, doğru bir davranış gözleme ve etik değerlere bağlı olma durumuna geçirilebilir.
 
Geri
Üst