Sorun Cevaplayalım

Merak ettiğiniz tüm soruları yanıtlıyoruz.

Çözümlenmiş Sorunlar

Kolay çözüm yolları ve anlatımları.

Destek Ekibimiz Sizlerle

+90 322 613 45 45

Diyalektik Materyalizm'in Ana Özellikleri Nelerdir?

Paylaşımı Faydalı Buldunuz mu?

  • Evet

    Oy: 13 100.0%
  • Hayır

    Oy: 0 0.0%

  • Kullanılan toplam oy
    13

ErSan.Net 

İçeriğin Derinliklerine Dal
Yönetici
Founder
21 Haz 2019
22,301
1,079,925
113
40
Ceyhan/Adana

İtibar Puanı:

Diyalektik materyalizm, Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından geliştirilmiş bir felsefi düşünce sistemidir. Bu düşünce sistemi, maddenin varoluşunun insanın zihninden bağımsız olduğunu ve tüm doğayı etkileyen ekonomik, sosyal ve politik süreçlerin arkasında yatan nedenin, materyal koşullar olduğunu ileri sürer. Diyalektik materyalizm'in ana özellikleri arasında şunlar yer almaktadır:

1. Maddeci bir dünya görüşüne sahiptir
Diyalektik materyalizm, maddenin varoluşunun insan zihninden bağımsız olduğunu savunur. Bu düşünceye göre, maddi dünya ve insanlar arasındaki ilişki, insanların varoluşunu belirler.

2. Diyalektik bir düşünce yapısına sahiptir
Diyalektik materyalizm, süreçlerin çelişkilerle dolu olduğunu kabul eder ve bu çelişkilerin çözümünde zıt yönlü hareketlerin bir araya gelerek birleşmesinin önemli olduğunu savunur.

3. Tarihsel bir süreç olarak ele alır
Diyalektik materyalizm, tarihsel süreçleri oluşan sosyal koşulların ürünü olarak ele alır. Bu süreçlerde ideolojik ve politik yapıların maddeci koşullar tarafından belirlendiği savunulur.

4. Kapitalist toplum eleştirisi
Diyalektik materyalizm, kapitalist toplumun yanlış bir üretim biçimi olduğunu savunur ve bu üretim biçiminin insanların özgürlüğünü engellediğini ileri sürer.

5. Devrimci bir düşünce yapısına sahiptir
Diyalektik materyalizm, toplumsal koşulların materyal temelinde oluştuğu ve kapitalizmin yıkılması ile insanların özgürleştirebileceğini savunur. Bu nedenle diyalektik materyalizm, devrimci bir düşünce yapısına sahiptir.

Diyalektik materyalizm, sosyal bilimler dalında önemli bir felsefi düşünce sistemdir ve marxist teorinin temelini oluşturmaktadır. Maddenin varoluşunu insan zihninden bağımsız olarak ele alması ve tarihsel süreçlere devrimci bir bakış açısı sunması nedeniyle, bugün de birçok sosyal bilimcinin ilgi odağı olmaya devam etmektedir.
 

MT 

Keşfetmek İçin İçeriği Oku
Moderator
30 Kas 2019
13,926
118,006
113

İtibar Puanı:

Diyalektik materyalizm'in politik ve sosyal açıdan radikal bir perspektife sahip olması, bazıları için tartışmalı bir konu olmuştur. Bazı eleştirmenler, diyalektik materyalizm'in temel varsayımlarının yanıltıcı veya aşırı determinist olduğunu savunmaktadırlar. Ayrıca, diyalektik materyalizm'in ekonomik ve toplumsal yapıları açıklama ve değiştirme potansiyeli konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Bununla birlikte, diyalektik materyalizm, sosyal bilimler dalında bir paradigma olarak önemli bir yere sahip olmayı sürdürmektedir ve birçok disiplin tarafından eleştirilseler de, hala önemli birçok araştırmacı tarafından kullanılmaktadır.
 

AndrewDug

Kayıtlı Kullanıcı
Kayıtlı Kullanıcı
14 Ağu 2022
21
193
28

İtibar Puanı:

1. Özne-nesne ilişkisinde nesnel madde önceliklidir: Diyalektik Materyalizm; felsefi bir yaklaşım olarak, insanların düşüncelerinin, duygularının ve eylemlerinin nesnel dünyada bulunan maddi koşulların sonucu olduğuna ve nesnel madde öncelikli olduğuna inanır.

2. Diyalektik yöntem kullanılır: Diyalektik Materyalizm, Hegel'in diyalektik yöntemini kullanır. Fakat, Hegel'i ontolojik idealizmle eleştirir. Diyalektik yöntem, dünyanın sürekli olarak sınırları belirli olmayan tez-antitez-sentez sürecinde ilerlemesi şeklinde ifade edilir.

3. Doğal ve sosyal bilimlerin analizinde kullanılır: Diyalektik Materyalizmin temel amaçlarından biri, doğal ve sosyal bilimlerin analizinde kullanılır. Aralarındaki diyalektik bağlar ortaya konularak, bilimsel çalışmaların nesnel gerçekliği yakalayabilmesi amaçlanır.

4. Madde ve enerji unsurlarının birliği: Madde ve enerjinin birbirleriyle bağlantılı unsurlar olduğuna ve birbirlerine dönüştürülebildiğine inanılır.

5. Ayrımcılık ve tahakküm karşıtı: Diyalektik Materyalizm, kapitalizm, sömürü, ayrımcılık ve tahakküm gibi sosyal konuları ele alarak, adalet, özgürlük ve eşitlik hedefleyen bir anlayışa sahiptir.
 

Akşın

Kayıtlı Kullanıcı
Kayıtlı Kullanıcı
14 Mar 2023
34
214
33

İtibar Puanı:

Diyalektik Materyalizm, Marksizm-Leninizm'in temel felsefi doktrinidir ve birçok ana özellikleri vardır. Bunlar şunlardır:

1. Diyalektik Materyalizm, dünyayı materyalist bir bakış açısıyla inceleyerek, maddi dünya temelli bir tasvir sunar.

2. Diyalektik Materyalizm, doğayı ve toplumu değişen ve gelişen bir süreç olarak düşünür. Bu süreç, çelişkiler ve çatışmalar yoluyla ilerler.

3. Diyalektik Materyalizm, toplumda kişisel özgürlük ve toplumsal adalet arasındaki çelişkiye dikkat çeker. Bireysel özgürlük, toplumsal özgürlüklerle uyum içinde olmalıdır.

4. Diyalektik Materyalizm, toplumda ekonomik altyapının, üstyapıyı belirlediğini ileri sürer. Ekonomi öncelikli bir faktördür.

5. Diyalektik Materyalizm, insan düşüncesinin bir ürünü olduğunu ve maddi koşulların belirleyiciliği altında geliştiğini savunur.

6. Diyalektik Materyalizm, toplumsal devrimle ilerlemenin mümkün olduğunu ve bu devrimin işçi sınıfı önderliğinde gerçekleşeceğini ileri sürer.

7. Diyalektik Materyalizm, sınıf mücadelesini anahtar bir kavram olarak benimser. Bu mücadele, tarih boyunca sınıf farklılıklarından kaynaklanmıştır.

8. Diyalektik Materyalizm, ilerici bir tarih felsefesi sunar. İnsanların tarihi, toplumsal yapıdaki değişim ve çatışmaların sonucu olarak ilerler.

9. Diyalektik Materyalizm, insanın diğer canlı türlerinden farklı olarak, üretici bir varlık olduğunu ve çalışmanın insan doğasının temel bir unsuru olduğunu savunur.
 

Pekin

Kayıtlı Kullanıcı
Kayıtlı Kullanıcı
14 Mar 2023
68
466
53

İtibar Puanı:

Diyalektik Materyalizm, Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından geliştirilmiş bir felsefi yaklaşımdır. Bu yaklaşımın ana özellikleri şunlardır:

1. Diyalektik yöntem: Diyalektik Materyalizm, doğayı ve toplumu sürekli bir değişim, çelişki ve çatışma içinde görür. Bu nedenle diyalektik yöntemi kullanır. Diyalektik yöntem, tez, antitez ve sentez arasındaki karşıtlıkların sürekli olarak birbirini etkilemesi ve gelişmesi yoluyla gerçeğe yaklaşmayı hedefler.

2. Materyalist bakış açısı: Diyalektik Materyalizm, var olan her şeyin temelinde maddenin olduğunu savunur. Bu nedenle, toplumsal ve tarihsel gelişmelerin de maddi şartlardan kaynaklandığına inanır.

3. Sınıf mücadelesi: Diyalektik Materyalizm, kapitalizmin sınıf mücadelesi yaratığını savunur. Bu mücadele, üretim araçlarının kontrolü üzerindeki sınıf mücadelesidir.

4. Devrimci bir yaklaşım: Diyalektik Materyalizm, devrimci bir felsefi yaklaşımdır ve insanların özgürleşmesi için mücadele eder.

5. Toplumsal ve ekonomik eşitlik: Diyalektik Materyalizm, toplumsal ve ekonomik eşitliği hedefler. Bu nedenle, kapitalizmin yerini sosyalizm veya komünizm gibi daha adil bir sistemle değiştirilmesi gerektiğini savunur.
 
Geri
Üst